Skip to content

Specialisatie AlertCMethod2Linear

Een lijn locatie langs een weg tussen twee punten, Primair en Secundair, die vooraf zijn gedefinieerd in een ALERT-C locatietabel. De richting is VAN HET Secundaire punt NAAR het Primaire punt, d.w.z. het Primaire punt is stroomafwaarts van het Secundaire punt. De structuur is als volgt:

image

Elementen

Note

Voor de volledigheid van de beschrijving zijn de elementen alertCLocationCountryCode, alertCLocationTableNumber en alertCLocationTableVersion opgenomen. Deze komen voort uit het feit dat AlertCMethod2Linear is afgeleid uit AlertCLinear

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCLocationCountryCode String Ja 8 (code voor Nederland), D (code voor NDW-VILD) Het element bevat de EBU country code
alertCLocationTableNumber String Ja NVT Dit element bevat de (middels een punt gescheiden) release- en versie-nummers van de gebruikte VILD. Bijvoorbeeld de waarde "6.7"
alertCLocationTableVersion String Ja NVT Dit element bevat de subversie van de gebruikte VILD. Bijvoorbeeld de waarde "A"
alertCDirection AlertCDirection Ja NVT Met dit element wordt de richting aangegeven waarin het verkeer rijdt. Het element bestaat uit twee verplichte elementen alertCDirectionCoded en alertCAffectedDirection
alertCMethod2PrimaryPointLocation AlertCMethod2PrimaryPointLocation Ja NVT De referentie naar de primaire locatie uit de VILD
alertCMethod2SecondaryPointLocation AlertCMethod2SecondaryPointLocation Ja NVT De referentie naar de secundaire locatie uit de VILD

Subelement alertCDirection

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCDirectionCoded _AlertCDirectionEnum Ja negative, positive Dit element beschrijft de richting waarin het verkeer rijdt zoals weergegeven in de VILD (via POS_OFF of NEG_OFF)
alertCAffectedDirection _LinearDirectionEnum Ja both, opposite, aligned, unknown Dit element geeft additionele informatie voor navigatie doeleinden.

Subelement alertCMethod2PrimaryPointLocation

Het element alertCMethod2PrimaryPointLocation bevat enkel het verplichte element alertCLocation.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCLocation AlertCLocation Ja NVT De referentie naar een locatie(nummer) uit de VILD en optioneel de naam van de locatie

Subelement alertCMethod2SecondaryPointLocation

Het element alertCMethod2SecondaryPointLocation bevat enkel het verplichte element alertCLocation.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCLocation AlertCLocation Ja NVT De referentie naar een locatie(nummer) uit de VILD en optioneel de naam van de locatie

Voorbeeld

<alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
  <alertCLocationCountryCode>8</alertCLocationCountryCode>
  <alertCLocationTableNumber>6.7</alertCLocationTableNumber>
  <alertCLocationTableVersion>A</alertCLocationTableVersion>
  <alertCDirection>
    <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded>
    <alertCAffectedDirection>aligned</alertCAffectedDirection>
  </alertCDirection>
  <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
    <alertCLocation>
      <alertCLocationName>
        <values>
          <value lang="nl">Barneveld</value>
        </values>
      </alertCLocationName>
      <specificLocation>8738</specificLocation>
    </alertCLocation>
  </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
  <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
    <alertCLocation>
      <alertCLocationName>
        <values>
          <value lang="nl">Maanderbroek</value>
        </values>
      </alertCLocationName>
      <specificLocation>8743</specificLocation>
    </alertCLocation>
  </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
</alertCLinear>
Go back to the previous page