Skip to content

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Verslechterd wegdek - Specialisatie NonWeatherRelatedRoadConditions binnen profiel SRTI

De specialisatie NonWeatherRelatedRoadConditions wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij rijomstandigheden worden beïnvloed door de toestand van het wegdek. Denk hierbij aan olie of bladeren op de weg. Naast de elementen uit Conditions bevat het verplichte element nonWeatherRelatedRoadConditionType (dat meer dan één keer kan voorkomen):

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie NonWeatherRelatedRoadConditions worden deze elementen aangevuld met een extra element van de specialisatie Conditions en door de elementen van NonWeatherRelatedRoadConditions zelf.

Enkel de binnen dit profiel toegestane elementen zijn hieronder weergegeven.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
drivingConditionsType DrivingConditionsTypeEnum Ja impossible, hazardous, normal, passableWithCare, veryHazardous, winterConditions, other Algemene beschrijving van de rijcondities
nonWeatherRelatedRoadConditionType NonWeatherRelatedRoadConditionTypeEnum Ja dieselOnRoad, leavesOnRoad, looseChippings, looseSandOnRoad, mudOnRoad, oilOnRoad, petrolOnRoad Dit element beschrijft de toestand van het wegdek
Go back to the previous page