Skip to content

SituationPublication

Een SituationPublication is een container die gebruikt wordt voor de publicatie van één of meerdere situatieberichten. Deze SituationPublication is een specialisatie van PayloadPublication. Deze specialisatie wordt aangegeven door het attribuut xsi:type van element payloadPublication de waarde "SituationPublication" te geven.

De top-level structuur is als volgt:

image

Elementen

Element Verplicht Oorsprong
publicationTime Ja PayloadPublication
publicationCreator Ja PayloadPublication
situation 1 of meer SituationPublication

Voorbeeld

<payloadPublication xsi:type="SituationPublication" lang="nl">
  <publicationTime>2022-07-04T12:00:09.138Z</publicationTime>
 <publicationCreator>
  <country>nl</country>
  <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
 </publicationCreator>
 <situation version="4" id="NLRWS_NLSIT002133332"> 
 ..
 </situation>
 ..
<payloadPublication>
Go back to the previous page