Skip to content

Element areaExtension

Het element areaExtension is een extensie die het mogelijk maakt om een gebied te beschrijven aan de hand van een gesloten polygoon. Dit element heeft één verplicht element polygonArea en een optioneel element openlrExtendedArea.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrExtendedArea OpenlrExtendedArea Nee NVT Het element openlrExtendedArea wordt gebruikt om de gebiedslocatie in OpenLR te coderen
polygonArea PolygonArea Ja NVT Dit element omschrijft een gebied aan de hand van een gesloten polygoon

Subelement polygonArea

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
sectionName MultilingualString Nee NVT Tekstuele beschrijving van het gebied
pointCoordinates _PolygonAreaIndexPointCoordinates Ja NVT Dit element van het type _PolygonAreaIndexPointCoordinates, mag meerdere keren voorkomen en heeft één verplicht attribuut en één verplicht element (pointCoordinates)

Subelementen _PolygonAreaIndexPointCoordinates

Attributen
index

Met het attribuut index wordt de volgorde van de elementen _PolygonAreaIndexPointCoordinates aangeduid.

Type: Verplicht Domein
xs:int Ja >=0
Subelement pointCoordinates
Element Type Verplicht Domein Omschrijving
pointCoordinates PointCoordinates Ja NVT et element pointCoordinates bestaat uit twee elementen die het punt beschrijven op basis van het WGS84 systeem: lattitude en longtitude
Go back to the previous page