Skip to content

Specialisatie AlertCMethod4Point

De specialisatie AlertCMethod4Point beschrijft een enkel punt op het wegennet gedefinieerd door verwijzing naar een punt in een vooraf gedefinieerde ALERT-C locatietabel plus een offset afstand en met de bijbehorende verkeersstroomrichting. De structuur is als volgt:

image

Elementen

Note

Voor de volledigheid van de beschrijving zijn de elementen alertCLocationCountryCode, alertCLocationTableNumber en alertCLocationTableVersion opgenomen. Deze komen voort uit het feit dat AlertCMethod4Point is afgeleid uit AlertCPoint

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCLocationCountryCode String Ja 8 (code voor Nederland), D (code voor NDW-VILD) Het element bevat de EBU country code
alertCLocationTableNumber String Ja NVT Dit element bevat de (middels een punt gescheiden) release- en versie-nummers van de gebruikte VILD. Bijvoorbeeld de waarde "6.7"
alertCLocationTableVersion String Ja NVT Dit element bevat de subversie van de gebruikte VILD. Bijvoorbeeld de waarde "A"
alertCDirection AlertCDirection Ja NVT Met dit element wordt de richting aangegeven waarin het verkeer rijdt. Het element bestaat uit twee verplichte elementen alertCDirectionCoded en alertCDirectionSense
alertCMethod4PrimaryPointLocation AlertCMethod4PrimaryPointLocation Ja NVT De referentie naar een locatie(nummer) uit de VILD inclusief offset. Het element bestaat uit twee verplichte elementen: alertCLocation en specificLocation

Subelement alertCDirection

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCDirectionCoded AlertCDirectionEnum Ja negative, positive, both Dit element beschrijft de richting waarin het verkeer rijdt zoals weergegeven in de VILD (via POS_OFF of NEG_OFF)
alertCDirectionSense Boolean Nee true, false Dit element geeft additionele informatie voor navigatie doeleinden. Het gaat om de richting in het geval van een ringweg. True is de positieve RDS richting.

Subelement alertCMethod4PrimaryPointLocation

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCLocation AlertCLocation Ja NVT De referentie naar een locatie(nummer) uit de VILD, de offset en optioneel de naam van de locatie
offsetDistance OffsetDistance Ja NVT Het element bevat een subelement offsetDistance (MetresAsNonNegativeInteger) met de afstand (in stroomrichting) tussen de alertCLocation.specificLocation en de locatie uitgedrukt in meters

Voorbeeld

<alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
  <alertCLocationCountryCode>8</alertCLocationCountryCode>
  <alertCLocationTableNumber>6.7</alertCLocationTableNumber>
  <alertCLocationTableVersion>A</alertCLocationTableVersion>
  <alertCDirection>
    <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
  </alertCDirection>
  <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
    <alertCLocation>
      <specificLocation>7068</specificLocation>
    </alertCLocation>
    <offsetDistance>
      <offsetDistance>0</offsetDistance>
    </offsetDistance>
  </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
</alertCPoint>
Go back to the previous page