Skip to content

Veelgestelde vragen

Wat is Diego?

Diego is een slimme alles-in-één webapplicatie, ontwikkeld door NDW. Alle wegbeheerders die regelscenario’s willen digitaliseren kunnen Diego daarvoor inzetten. In Diego kunnen regelscenario’s namelijk eenvoudig en snel opgesteld, goedgekeurd, beheerd en geraadpleegd worden.

Wat zijn de functionaliteiten?

nario werkt. Ook helpt Diego met het bepalen van de gevolgen die een wijziging in het instrumentarium heeft voor de regelscenario’s waar een bepaald instrument gebruikt wordt.

Waarom zou ik overstappen?
  • Eén tool, één taal: vanaf nu hebben alle wegbeheerders dezelfde accurate informatie;
  • Door digitaal te werken ziet iedereen altijd dezelfde, meest recente versie
  • Niet meer knippen en plakken, maar omleidingsroutes intekenen op een digitale kaart. Dat is tijdbesparend en gebruiksvriendelijk;
  • Door de koppeling met netwerkmanagementsystemen selecteer je direct de beschikbare verkeersmanagementinstrumenten (zoals Dynamische route informatiepanelen, intelligente verkeersregelinstallaties, toerit doseer installaties).
Waarom heet de applicatie Diego?

Verkeerskundigen konden via een prijsvraag hun favoriete naam voor deze webapplicatie kiezen. Diego is ontstaan door wat creatief gebruik van letters: DIgitaliseren rEGelscenariO’s. Diego was voor de meeste stemmers favoriet. Bovendien past Diego goed in het rijtje van andere NDW-applicaties, zoals Dexter en Melvin.

Is Diego een netwerkmanagementsysteem?

Diego is in feite een documentatiesysteem. In de regelscenario’s is beschreven hoe de verschillende schakelingen en DVM-services in de operationele netwerkmanagement- en bediensystemen (MobiMaestro, CDMS, Dynac) zijn geconfigureerd. Diego is dus zelf geen operationeel systeem. In het RWS-project CHARM wordt Dynac als nieuw netwerk-managementsysteem geïmplementeerd. Diego en Dynac vullen elkaar aan.

Wat zijn regelscenario's?

Wegbeheerders gebruiken al jaren de zogenaamde regelscenarioboekjes. De boekjes maken duidelijk wat er waar moet gebeuren bij een incident, evenement of werk-in-uitvoering. Wegverkeersleiders in de verkeerscentrale pakken deze boekjes erbij zodra de betreffende gebeurtenis zich voordoet en weten zo precies welke handelingen ze moeten verrichten om het verkeer veilig en vlot af te handelen.

Waarom willen wegbeheerders regelscenario's digitaliseren?

Regelscenarioboekjes zijn vooralsnog onmisbaar – maar ideaal is het niet. Het ontwerpen én beheren is namelijk omslachtig en bij het raadplegen van een boekje of een .pdf liggen fouten op de loer: heeft de wegverkeersleider wel de laatste versie? Dit is de reden NDW Diego ontwikkeld heeft. Diego is een slimme alles-in-één webapplicatie. Alle wegbeheerders die regelscenario’s willen digitaliseren, kunnen Diego daarvoor inzetten. In Diego kunnen regelscenario’s namelijk eenvoudig en snel opgesteld, goedgekeurd, beheerd en geraadpleegd worden.

Voor wie is Diego?

Diego is geschikt voor alle wegbeheerders, zowel landelijk als regionaal, die met regelscenario’s werken.

Hoe kan ik aansluiten op Diego?

Als je als wegbeheerder Diego wilt gaan gebruiken binnen je organisatie, neem je eerst contact op met voor een intakegesprek. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen alle benodigde stappen worden ondernomen om jouw organisatie voor te bereiden op de komst van Diego. Als alle voorbereidingen zijn getroffen, ben je er klaar voor om als wegbeheerder samen met NDW, Diego binnen jouw organisatie uit te rollen.

Samenwerking met partijen die niet zijn aangesloten op Diego

Als jouw verkeerscentrale instrumenten moet bedienen en/of handelingen moet uitvoeren voor een regelscenario van een niet-aangesloten partner, dan maakt jouw organisatie zelf het regelscenario aan in een “basic” vorm. Dat wil zeggen dat het scenario tot en met de schakelingen (met oorzaakroutes) is opgenomen in Diego, maar dat voor alle inhoudelijke details het originele regelscenario-boekje als bijlage gekoppeld wordt. Zo kun je zelf deze informatie ook snel in Diego vinden. Als het voor uitvoering van “jouw’ regelscenario’s vereist is dat de verkeerscentrale van een niet-aangesloten partner instrumenten bedient en/of handelingen uitvoert, kun je daarvoor vanuit Diego een pdf van het regelscenario downloaden. Deze stuur je op naar de betreffende partner, net als in de huidige situatie.

Bestaat er overlap tussen Diego en omleidingsroutes.nl?

Ja, deze 2 applicaties overlappen elkaar. De informatie van schakelingen die nu via omleidingsroutes.nl geraadpleegd wordt in de vorm van PDF’s, is namelijk ook via Diego opvraagbaar. Omdat deze 2 applicaties dezelfde regelscenario’s aanbieden, en het up to date houden hiervan op 2 verschillende platforms veel onnodig werk oplevert, is het doel om op termijn omleidingsroutes.nl uit te faseren, en iedereen aan te sluiten op Diego.

Foutmelding bij opslaan als favoriet

Dit komt doordat je niet in Diego kan komen via een favorieten-link. Je kunt alleen bij het inlogscherm van Diego komen door zelf Diego.ndw.nu in de adresbalk te tikken. Dit komt doordat er via Diego.ndw.nu elke keer een eenmalige link wordt gegenereerd, een zogeheten keycloak-link. Als je deze eenmalige link aanmerkt als favoriet in plaats van het adres diego.ndw.nu, krijg je een foutmelding. Het systeem denkt dan namelijk dat je wilt inloggen met een oude (al gebruikte) link.

Het is wel mogelijk als je de favoriete link bewerkt en de URL zelf aanpast naar https://diego.ndw.nu/, zoals in het voorbeeld hieronder.

Image title

Welke gegevens worden verzameld?

Om de prestaties en gebruiksvriendelijkheid van Diego te verbeteren, wordt gebruik gemaakt van Datadog Real User Monitoring (RUM). Deze tool helpt inzicht te krijgen in prestaties en foutmeldingen van Diego.

Er worden gegevens verzameld over, onder andere, laadtijden, interacties en opgetreden fouten in combinatie met apparaat- en browserinformatie. Er worden nooit persoonlijke gegevens verzameld.

Hoe kan ik een storingen melden?

Neem contact op met de servicedesk NDW.

Go back to the previous page