Skip to content

NWB mutaties

Deze dataset bevat alleen de mutaties op wegvakken die in de maand voorafgaand aan de peildatum zijn uitgevoerd in het Nationaal Wegen Bestand (NWB).

Globale productbbeschrijving

Het product bestaat uit een netwerk gebaseerd op wegvakken en hectopunten, zoals die over een periode, tussen twee bepaalde datums, geldig zijn. Het netwerk bevat alleen de gewijzigde situatie (oftewel de mutaties) tussen twee onderscheiden momenten voor heel Nederland. Standaard worden de mutaties tussen twee opeenvolgende maanden gepubliceerd. De mutaties tussen twee specifieke momenten is op aanvraag beschikbaar via de Servicedesk Data van RWS.

  • Algemene beschrijving over doel, gebruik en toepassing van de dataset
  • Bijzonderheden/afwijkingen tov de basisstructuur
  • Informatie over de actualisatie
  • actualisatie van de dataset

Wegvakken bestand

Hectopunten bestand

  • attribuut beschrijving met linkjes naar betreffende attribuutinformatie

Ontsluiting

  • Waar is de dataset te vinden
  • Welke bestandsformaten
Go back to the previous page