Skip to content

MeasurementSiteRecordExtended

Dit element bevat de uitbreiding van de meetlocatie eigenschappen ten behoeve van wachtrijinformatie. De structuur is als volgt:

image

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
measurementSiteRecordExtended MeasurementSiteCharacteristicsForIntersection Nee NVT MeasurementSiteCharacteristicsForIntersection geeft de informatie over de verkeersstroom kenmerken van de betreffende meetlocatie in termen van verkeerslichtsignaalgroep, opstel lengte en mogelijke voorsorteer richtingen. Het gebruik op deze locatie is een opsomming van de mogelijkheden die binnen de meetlocatie aanwezig zijn. Indien data over verschillende onderdelen van deze opsomming data wordt geleverd, worden deze aangegeven bij de geindexeerde MeasurementSpecificCharacteristics

Subelement measurementSiteRecordExtended

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
maxLineUpLengthAvailable NonNegativeInteger Nee NVT Totale lengte in meter die beschikbaar is voor het opstellen van een wachtrij
trafficLightSignalGroup String Nee, 0 of meer NVT Dit optionele element, welke meerdere keren mag voorkomen, beschrijft de Signaalgroep(en) die binnen de verkeerslichtconstellatie op een kruising aanwezig zijn, waar de wachtrijinformatie die gegeven wordt betrekking op heeft. Indien meerdere signaalgroepen van toepassing zijn, wordt dit element herhaald
trafficSortingCharacteristics TrafficSortingCharacteristicsEnum Nee, 0 of meer straight, left, right, enterRoundAbout Dit optionele element, welke meerdere keren mag voorkomen, beschrijft de voorsorteer mogelijkheden

Toelichting trafficLightSignalGroup

Een signaalgroep kent in Nederland de volgende definitie:

  • Gestandaardiseerde nummering van signaalgroepen;
  • Standaardnummering van richtingen bij verkeerslichtenregelingen;
  • De nummering van de verkeerslantaarns op een kruispunt is gestandaardiseerd (zie ook de onderstaande afbeelding).
Signaalgroep Omschrijving
1-12 Snelverkeer of gecombineerd met fietsverkeer (reserve: 13 - 19)
21-28 Fietsverkeer (reserve: 29)
31-38 Voetgangers (reserve: 39)
41-52 Openbaar vervoer (reserve: 53 - 59)

image

Wanneer een rechtsafslaande richting wordt gecombineerd met een rechtdoorgaande richting dan krijgt de rechtdoorgaande richting het signaalgroepnummer.

Voorbeeld 1: richting 1 is gecombineerd met richting 2, dan krijgt die rijstrook nummering 2.

Voorbeeld 2: Richting 1 én 3 worden gecombineerd met de rechtdoorgaande richting, dan krijgt deze rijstrook andermaal richting 2 mee.

Eenzelfde situatie geldt bij fietsverkeer en voetgangers. Wanneer een middenberm ontbreekt dan wordt bij fietsverkeer in de regel het hoogste nummer gekozen, bij voetgangers meestal het laagste nummer. Voetgangers hebben overigens dezelfde oplopende nummering als het fietsverkeer. Ligt een tweede geregeld kruispunt zo dichtbij (meestal wordt als maximale afstand 150 meter aangehouden), dat beide kruispunten als één geregeld kruispunt werken dan worden de volgrichtingen opgehoogd met 60. Dit resulteert in de volgende nummers:

Signaalgroep Omschrijving
1-12 Snelverkeer of gecombineerd met fietsverkeer (reserve: 13 - 19)
61 – 79 Snelverkeer of gecombineerd met fietsverkeer
81-89 Fietsverkeer
91 – 99 Voetgangers
Go back to the previous page