Skip to content

Specialisatie RoadOrCarriagewayOrLaneManagement (Beperkingen of openstellingen van rijstroken of banen)

Het type RoadOrCarriagewayOrLaneManagement is afgeleid van NetworkManagement met daarboven de SituationRecord specialisatie OperatorAction. RoadOrCarriagewayOrLaneManagement wordt gebruikt voor het beschrijven van beperkingen of openstellingen van rijstroken of banen. Naast de basis elementen van een SituationRecord, specifieke elementen van OperatorAction en NetworkManagement, wordt aanvullende informatie over de beperking of openstelling in een extra verplicht data-elementen opgenomen.

De structuur is als volgt (overgenomen elementen van NetworkManagement verkort weergegeven):

image

In deze specialisatie worden typeringen ten aanzien van een beperking of openstelling van rijstroken of banen gegeven. Denk hierbij aan informatie als: versmalde rijstrook, nachtafsluiting, weg afgesloten, etc.. De verschillende mogelijkheden zijn terug te vinden bij de mogelijke domeinwaarden van het elementroadOrCarriagewayOrLaneManagementType.

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie RoadOrCarriagewayOrLaneManagement worden deze elementen aangevuld met de elementen van de specialisatie OperatorAction, NetworkManagement en RoadOrCarriagewayOrLaneManagement zelf.

Toelichting operatorActionStatus

Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten. In dit voorbeeld is de toepassing nader uitgelegd.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
operatorActionStatus OperatorActionStatusEnum Ja requested, approved, beingImplemented, implemented, beingTerminated Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten
complianceOption ComplianceOptionEnum Ja advisory, mandatory Geeft aan of de beschreven situatie een advies of een verplichting betreft
forVehiclesWithCharacteristicsOf String Ja NVT Het optionele element forVehiclesWithCharacteristicsOf wordt gebruikt om aan te geven voor welke specifieke voertuigen betreffende verkeersmaatregel geldt
applicableForTrafficDirection String Ja NVT Het element applicableForTrafficDirection wordt gebruikt om de rijrichting van het verkeer aan te geven waarop de handeling van de wegbeheerder betrekking op heeft. Het element wordt alleen gebruikt bij records waar de locatiereferentie wordt gedaan op basis van RoadsideReferencePoints of openLR
roadOrCarriagewayOrLaneManagementType RoadOrCarriagewayOrLaneManagementTypeEnum Ja carPoolLaneInOperation, carriagewayClosures, clearALaneForEmergencyVehicles, clearALaneForSnowploughsAndGrittingVehicles, closedPermanentlyForTheWinter, , contraflow, doNotUseSpecifiedLanesOrCarriageways, hardShoulderRunningInOperation, hardShoulderRunningNotInOperation, heightRestrictionInOperation, intermittentShortTermClosures, keepToTheLeft, keepToTheRight, laneClosures, lanesDeviated, narrowLanes, newRoadworksLayout, overnightClosures, roadCleared, roadClosed, rollingRoadBlock, rushHourLaneInOperation, singleAlternateLineTraffic, tidalFlowLaneInOperation, turnAroundInOperation, useOfSpecifiedLanesOrCarriagewaysAllowed, useSpecifiedLanesOrCarriageways, vehicleStorageInOperation, weightRestrictionInOperation, other Beschrijving van het soort beperking of openstelling

Element applicableForTrafficDirection

Het element applicableForTrafficDirection wordt gebruikt om de rijrichting van het verkeer aan te geven waarop de handeling van de wegbeheerder betrekking op heeft. Het element wordt alleen gebruikt bij records waar de locatiereferentie wordt gedaan op basis van RoadsideReferencePoints of openLR.

Type: Verplicht Domein
DirectionEnum Nee bothWays
Go back to the previous page