Skip to content

DRIPs

Informatie over DRIPs (VMS) wordt periodiek (iedere 60 seconden) geleverd van vooraf gedefienieerde matrixsignaalgevers en DRIPs. Op dit moment betreft dit de volgende soorten gegevens:

  • Beelstanden van DRIPs
  • Teksten van DRIPs

De locatie en configuratie van DRIPs wordt beschreven in als configuratiegegevens. Deze configuratiegegevens worden, separaat, geleverd op het moment dat er iets veranderd in deze gegevens. De periodiek geleverde gegevens met daadwerkelijk beelstanden en teksten bevatten een verwijzing naar deze configuratiegegevens.

Voor de codering van de configuratie en van de periodiek geleverde gegevens in zijn keuzes gemaakt in het Nederlands profiel DATEX II. Deze keuzes worden in de volgende paragrafen beschreven.

Configuratiegegevens (VmsTablePublication)

Het configuratiebestand voor de matrixsignaalgevers en DRIPs bevat voor alle locaties van matrixsignaalgevers en DRIPs de volgende gegevens:

  • Configuratie van de opstelling
  • Locatiereferentie

In de onderliggende paragrafen wordt ingegaan op de invulling van de configuratiegegevens.

Configuratie van de opstelling

Voor alle matrixsignaalgevers en DRIPs worden in het configuratie bestand in ieder geval de volgende generieke gegevens beschreven:

  • Identificatie
  • Versie van de configuratie
  • Ophanging
  • Type

Locatiereferentie

Alle locaties voor DRIPs betreffen punt locaties. Voor het beschrijven van locaties van drips geldt dat indien aanwezig er gebruik gemaakt wordt van ALERT-C locatie referentie op basis van VILD locaties. Daarnaast dient in ieder geval ook locatiereferentie op basis van x,y coördinaten opgenomen te worden. Optioneel kan er ook locatiereferentie op basis van OpenLR opgenomen worden.

Naast de verschillende typen locatieferentie kan er ook aanvullende locatieinformatie opgenomen worden over de locatie, zoals de rijbaan en rijstrook waarop de drip betrekking heeft.

Periodiek geleverde gegevens (VmsPublication)

Voor DRIPs die zijn opgenomen in het configuratiebestand worden periodiek de actuele beeldstanden geleverd. Deze gegevens bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Referentie naar het configuratiebestand
  • Beeldstand of tekst die wordt weergegeven

De onderliggende paragrafen geven waar nodig extra uitleg over deze onderdelen.

Beeldstand of tekst die wordt weergegeven

Bij Drips wordt er onderscheid gemaakt tussen drips waarop alleen teksten getoond worden, en drips waarop afbeeldingen (en eventueel ook teksten) getoond worden.

Teksten op drips worden per tekstpagina, per tekstregel meegegeven in de periodieke gegevens.

Afbeeldingen voor drips worden als plaatje meegegeven in de periodieke gegevens. Hiervoor is binnen het Nederlands Profiel DATEX-II een extensie opgenomen. Met deze extensie kan de afbeelding in binair formaat meegegeven worden.

Go back to the previous page