Skip to content

Element supplementaryPositionalDescription

Het generieke element supplementaryPositionalDescription beschrijft aanvullende locatie informatie, zoals de specifieke rijbaan, rijstroken of lengte van een locatie. Het element bestaat uit één (of meer) optionele elementen locationDescripor èn één (of meer) verplicht(e) element(en) affectedCarriagewayAndLanes.

image

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
locationPrecision MetresAsNonNegativeInteger Nee >=0 Geeft aan dat de locatie wordt gegeven met een precisie die beter is dan de vermelde waarde in meters

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
directionPurpose DirectionPurposeEnum Nee nbound, outbound Hoofddoel van een richting van een weg
geographicDescriptor GeographicCharacteristicEnum Nee aroundABendInRoad, onBorder, onPass, overCrestOfHill Beschrijving die een geografisch kenmerk identificeert om de specifieke locatie te helpen identificeren
infrastructureDescriptor InfrastructureDescriptorEnum Nee atMotorwayInterchange, atRestArea, atServiceArea, atTollPlaza, atTunnelEntryOrExit, inGallery, inTunnel, onBridge, onConnector, onElevatedSection, onFlyover, onIceRoad, onLevelCrossing, onLinkRoad, onRoundabout, onTheRoadway, onUndergroundSection, onUnderpass, withinJunction Beschrijving die infrastructuur identificeert om de specifieke locatie te helpen identificeren
lengthAffected MetresAsFloat Nee >=0 Dit geeft de lengte (gemeten in meters) aan van de rijbaan (en rijstroken) die wordt beïnvloed door het bijbehorende verkeerselement
locationDescription MultilingualString Nee NVT Aanvullende voor mensen leesbare beschrijving van de locatie
positionOnCarriageway RelativePositionOnCarriagewayEnum Nee inTheCentre, onTheLeft, onTheRight Identificeert een relatieve positie over een rijbaan
sequentialRampNumber NonNegativeInteger Nee >=0 Het volgnummer van een afrit/oprit vanaf een bepaalde locatie in een bepaalde richting (normaal gesproken gebruikt om een specifieke afrit/oprit aan te geven in een complexe kruising/kruising)
carriageway Carriageway 0, 1 of meerdere, Zie toelichting NVT Geeft aan op welk deel van de rijbaan de locatie betrekking heeft
namedArea NamedArea Nee NVT Een gebied gedefinieerd door een naam en/of in termen van bekende grenzen, zoals land- of provinciegrenzen of toegewezen controlegebied van een bepaalde autoriteit
roadInformation RoadInformation 0, 1 of meerdere NVT Informatie over een set van een of meer wegen. De locatie kan overeenkomen met een deel van de geïdentificeerde weg, het hele geïdentificeerde weggedeelte of een combinatie van meerdere weggedeelten

Subelement carriageway

Met behulp van 1 of meerdere elementen carriageway wordt aanvullende rijbaaninformatie opgenomen van het (start en) eindpunt van de locatie.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
carriageway CarriagewayEnum Ja, indien waarde ongelijk is aan “mainCarriageway” connectingCarriageway, cycleTrack, entrySlipRoad, exitSlipRoad, flyover, footpath, leftHandFeederRoad, leftHandParallelCarriageway, mainCarriageway, oppositeCarriageway, parallelCarriageway, rightHandFeederRoad, rightHandParallelCarriageway, roundabout, serviceRoad, slipRoads, underpass, unspecifiedCarriageway Geeft aan op welk deel van de rijbaan de locatie betrekking heeft
originalNumberOfLanes Integer Nee NVT Normaal aantal rijstroken, potentieel beschikbaar voor doorgaand verkeer, vóór reductie door situaties. Vluchtstrook mag niet worden meegeteld, tenzij deze soms operationeel wordt gebruikt voor doorgaand verkeer
lane Lane 0, 1 of meerdere NVT Geeft een specifieke rijstrook of groep rijstroken aan

Let op

De waarde ‘slipRoads’ bij carriageway dient enkel gebruikt te worden voor berichten waar geen specifieke rijbaan aanduiding mogelijk is, zoals bij “het is glad op op-en afritten”.

Subelement lane

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
laneNumber Integer Nee NVT Het nummer van de rijstrook, waarbij 1 het dichtst bij de vluchtstrook/berm ligt en de nummers oplopend richting middenberm/wegas
laneUsage LaneEnum Nee allLanesCompleteCarriageway, busLane, busStop, carPoolLane, centralReservation, crawlerLane, cycleLane, emergencyLane, escapeLane, expressLane, hardShoulder, heavyVehicleLane, layBy, leftHandTurningLane, leftLane, localTrafficLane, middleLane, overtakingLane, rightHandTurningLane, rightLane, rushHourLane, setDownArea, slowVehicleLane, throughTrafficLane, tidalFlowLane, turningLane, verge Geeft de specifieke rijstrook aan waarop de locatie betrekking heeft

Subelement namedArea

Een gebied gedefinieerd door een naam en/of in termen van bekende grenzen, zoals land- of provinciegrenzen of toegewezen controlegebied van een bepaalde autoriteit. De attributen vormen geen eenheid; in plaats daarvan vormt de kleinste kruising het resulterende gebied

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
areaName MultilingualString Ja NVT De naam van het gebied
namedAreaType NamedAreaTypeEnum Nee applicationRegion, continent, country, countryGroup, carParkArea, carpoolArea, fuzzyArea, industrialArea, lake, meteorologicalArea, metropolitanArea, municipality, parkAndRideSite, ruralCounty, sea, touristArea, trafficArea, urbanCounty, order1AdministrativeArea, order2AdministrativeArea,order3AdministrativeArea, order4AdministrativeArea, order5AdministrativeArea, policeForceControlArea, roadOperatorControlArea, waterArea Het type gebied
country CountryEnum Ja nl land van de verzendende partij volgens ISO 3166-1

Subelement roadInformation

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
roadDestination String Nee NVT Een bestemming die aan deze weg is gekoppeld
roadName String Nee NVT De naam van de weg
roadNumber String Nee NVT Het door de wegbeheerder aangewezen wegnummer

Voorbeeld

<supplementaryPositionalDescription>
  <lengthAffected>500</lengthAffected>
  <carriageway>
    <carriageway>connectingCarriageway</carriageway>
    <carriageway>connectingCarriageway</carriageway>
  </carriageway>
</supplementaryPositionalDescription>
Go back to the previous page