Skip to content

Element openlrGeoCoordinate

Het element openlrGeoCoordinate beschrijft de kenmerkende coordinaten van de locatie.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrGeoCoordinate PointCoordinates Ja NVT Het element openlrCoordinate bestaat uit twee elementen die het punt beschrijven op basis van het WGS84 systeem: lattitude en longtitude
Go back to the previous page