Skip to content

Producttype Pech en ongevallen

Inleiding

Het producttype Pech en ongevallen bevat berichten over stilstaande voertuigen op de weg die van belang zijn voor incident management. De informatie komt van verzekeraars en bergers.

Berichten over Pech en ongevallen worden geleverd met gebeurtenis en locatie-informatie en – voor zover beschikbaar en relevant – aanvullende gegevens. Voorbeelden van aanvullende gegevens zijn: oorzaak van een situatie of vrije tekst met toelichting.

Voorbeelden

Om een situatie met betrekking tot een pech- en ongevallen te kunnen interpreten is hiervoor een voorbeeld opgenomen.

Klik hier voor een voorbeeld van interpretatie pech- en ongevallen.

Structuur en inhoud

Berichten over pech en ongevallen behoren tot de situatieberichten. De situatieberichten worden in dit geval van gevormd door de situatie op de weg. De berichten worden uitgewisseld op basis van DATEX II, de Europese standaard voor de vastlegging en uitwisseling van verkeersgegevens. Hiervoor wordt de DATEX II klasse D2LogicalModel gebruikt. Voor meer informatie over deze klasse klik hier.

Voor deze datadienst is zowel Push= (het aanleverende systeem initieert de verzending van gegevens) als een Pull (het afnemende systeem initieert de verzending) mechanisme beschikbaar. Meer informatie over systeeminterfaces en protocollen voor de uitwisseling van berichten is hier te vinden.

Uitlevering van de informatie van pech en ongevallen vindt plaats op basis van de SituationPublication (zie link) uit de DATEX II standaard.

Het bovenstaande wordt in DATEX II in situations beschreven. Een situation bestaat uit één of meerdere situationRecord elementen. Binnen de datadienst pech en ongevallen wordt in de praktijk echter één situationrecord aan één situation gerelateerd.

Een situationRecord betreft dus of een ongeval of een pechgeval:

Onderwerp DATEX II benaming
Ongeval situaties Accident
Verkeershinder op de weg GeneralObstruction
Verkeershinder door een voertuig op de weg VehicleObstruction

Profiel

Het DATEX II validatieprofiel in de vorm van een XML-schema (.xsd) voor deze informatiestroom is hier te vinden.

Nieuwe ontwikkelingen

Er zijn op dit moment ten aanzien van dit product geen nieuwe ontwikkelingen die het vermelden waard zijn.

Afnemen

Op deze pagina is toegelicht op welke manieren data van NDW kan worden afgenomen.

Dit product is als open data beschikbaar op het NDW Open Data Portaal. Je vind het daar als bestand met de naam incidents.xml.gz.

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Go back to the previous page