Skip to content

Validatietoetsen

Opsporen van technische afwijkingen

NDW heeft dagelijks tientallen datavalidatietoetsen draaien voor de actuele verkeersgegevens (AVG), bijvoorbeeld toetsen op nulmetingen, data errors, onwerkelijke snelheden en snelheidsverschillen tussen voertuigcategorieën. In te delen in 4 toets categorieën: intensiteit, snelheid, categorisering en compleetheid. Deze toetsen zijn op Mijn NDW nader beschreven. Hoe deze datavalidatietoetsen worden gebruikt kan je daar ook nalezen. Let op hier is een login voor vereist.

Het issue wordt gemeld bij de leverancier

Verdachte locaties worden, na een handmatige extra check, aangemeld bij de leverancier om op te lossen. Meer info over dit proces kan je vinden op Mijn NDW. Let op hier is een login voor vereist.

Technische afwijkingen worden uitgesloten

Verdachte locaties worden (totdat het issue is opgelost) gemarkeerd als technisch afwijkend, zodat deze uitgesloten worden voor gebruik in Dexter.
In Dexter bij export (intensiteit en snelheid, reistijd) staat standaard het vinkje ‘technische afwijkingen uitsluiten’ aan. Uitsluitingen komen dan als een apart Excel tab mee zodat je weet wat is uitgesloten. Ook bevat de export een uitlegkolom waarom betreffende regel geen of niet alle data toont. Bijv. ‘cat’ als de voertuigcategorieën foutief zijn en daarom die cel leeg is. Dit verbetert de analyses van gebruikers doordat foutieve data wordt uitgesloten. Hier is de link naar de Dexter exportpagina intensiteit en snelheid. Een overzicht van alle technische uitsluitingen in JSON-formaat (altijd actueel overzicht) kan je op Dexter vinden.

Verdachte locaties kunnen ook worden uitgesloten

Technisch foutieve data wordt standaard uitgesloten. Er zijn echter ook verdachte locaties. Dit zijn door een geautomatiseerd proces als verdacht gedetecteerde locaties, die nog niet handmatig zijn gecontroleerd of de data daadwerkelijk foutief is. Het is voor de Dexter gebruiker mogelijk ook die data uit te sluiten. Voordeel: Hiermee verhogen we de actualiteit en maken we het voor de gebruiker mogelijk om ook verdachte meetgegevens uit te sluiten. Normaal gesproken worden fout-signalen door NDW medewerkers handmatig gecontroleerd, alvorens toe te voegen aan de uitsluitingen. Dit is een arbeidsintensief proces, waarbij niet gegarandeerd kan worden dat ALLE signalen worden verwerkt. Bovendien kan het even duren voordat we een locatie aanmelden. Om die reden is een automatisch proces ingericht om gebruikers alvast te informeren over mogelijk niet plausibele data.

Het is mogelijk om technisch onzekere informatie uit te sluiten in de Dexter export en Dexter rapportages. Dit kan in het selectiescherm bij de knop 'technische uitsluitingen' door het aangeven in het pop up scherm van de gewenste Minimale validiteit/betrouwbaarheid van de meting. Dit pop-up scherm toont per gekozen locatie de validiteit van de meting als percentage.

Op basis van ervaring met de huidige toetsen, zijn er signalen die bijna altijd goed zijn. Bij deze locaties geven we daarom direct als de toets signaleert een lage betrouwbaarheid mee. Afhankelijk van de toets, is het niveau hiervan hoger of lager:

0 - de meting is zeer zeker niet valide (0% juist) en wordt standaard uitgesloten bij verwerking; dit percentage wordt gereserveerd voor handmatig gecontroleerde informatie.

5 - de meting is volledig geautomatiseerd gecontroleerd in het RWS DaVinci proces en kan als zeker niet valide worden beschouwd. En wordt standaard uitgesloten bij verwerking.

25 – de meting is zeker niet valide (~25% kans dat de meting toch juist is). Er is één of meerdere toetsen afgegaan die over het algemeen betrouwbaar detecteren.

50 – de meting is waarschijnlijk niet valide (~50% kans dat de meting toch juist is). Er is één of meerdere toetsen afgegaan, maar die detecteren niet altijd zuiver.

75 – de meting is verdacht (~75% kans dat de meting wel juist is). Er is een toets afgegaan, maar die detecteert niet zuiver.

Gebruikers van opendata kunnen de API technische uitsluitingen (link staat op de NDW open data pagina) ook benutten om foutieve of verdachte data uit te sluiten. Deze waarde staat in het veld validity.

Storingendashboard; inzicht in aangemelde locaties

De locaties die als issue zijn aangemeld bij de leverancier worden opgenomen in het Storingen dashboard. Hierin zie je (actuele stand) voor welke locaties meldingen open staan of afgesloten zijn in Topdesk met een toelichting. Zo weet je of een locatie al is aangemeld.
Je kunt de storingenkaart hier vinden.

Zelf verdachte locaties aanmelden?

Zie je technische afwijkingen bij een locatie die nog niet is aangemeld (check hier het storingendashboard). Meld het dan via de servicedesk. Dit kan via de NDW servicedesk: mail@servicedeskndw.nu

LET OP: In Dexter wordt onderscheid gemaakt tussen technische afwijkingen en verkeerskundige afwijkingen. Verkeerskundige afwijkingen kun je zelf markeren in Dexter, aanvullend aan de technische afwijkingen die door NDW worden gemarkeerd. Dit is bedoeld voor verkeerskundige omstandigheden die aanleiding kunnen zijn om (voor specifieke gebruikstoepassingen) deze data uit te sluiten. Bijvoorbeeld grootschalige wegwerkzaamheden. Meer info hier.

Go back to the previous page