Skip to content

Element impact

Met het element impact kan worden aangegeven welke invloed het betreffende situatieonderdeel heeft op (het gebruik van/of weggebruikers op) de weg.

Het element is als volgt opgebouwd:

TODO

Geen van de elementen is verplicht, wel geldt de verplichting ten minste één van de elementen op te nemen (anders moet element impact niet worden gebruikt). Er is een zekere samenhang tussen de elementen, maar die is niet altijd één-op-één. Voor de semantiek van het gebruik van het element klik hier.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
capacityRemaining Percentage Nee >=0 <=100 Geeft het percentage van de normale beschikbaarheid aan dat resteert
numberOfLanesResctricted NonNegativeInteger Nee >=0 Aantal stroken waarop de restrictie van toepassing is
numberOfOperationalLanes NonNegativeInteger Nee >=0 Aantal stroken dat ter beschikking staat van het verkeer
originalNumberOfLanes NonNegativeInteger Nee >=0 Aantal stroken dat normaal gesproken ter beschikking staat van het verkeer
residualLaneWidth MetresAsFloat Nee >=0 De bruikbare totale rijbaanbreedte (individuele rijstroken) in meters
residualRoadWidth MetresAsFloat Nee >=0 De bruikbare totale rijbaanbreedte (alle beschikbare rijstroken bij elkaar) in meters
delays MetresAsFloat Nee >=0 De bruikbare totale rijbaanbreedte (alle beschikbare rijstroken bij elkaar) in meters

Element delays

Het element delays wordt gebruik om de verwachtte vertraging te beschrijven. Het element bevat hier een drietal subelementen voor: delayBand, delaysType, delayTimeValue.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
delayBand DelayBandEnum Nee negligible, upToTenMinutes, betweenTenMinutesAndThirtyMinutes, betweenThirtyMinutesAndoneHour, betweenOneHourAndThreeHours, betweenThreeHoursandSixHours, longerThanSixHours Geeft het percentage van de normale beschikbaarheid aan dat resteert
delaysType DelayTypeEnum Nee delays, delaysOfUncertainDuration, longDelays, veryLongDelays Geeft de classificatie van de vertraging aan
delayTimeValue Seconds Nee >=0 Geeft de classificatie van de vertraging aan.De vertraging op reistijd in seconden, vergeleken met normale omstandigheden
Go back to the previous page