Skip to content

Swagger UI - GIS

Hieronder is de API-specificatie van het GIS endpoint opgenomen. Deze kan gebruikt worden om geografische informatie over (alle) fiets meetlocaties op te halen.

Go back to the previous page