Skip to content

Element validPeriod (recurring)

Binnen validPeriod en exceptionPeriod is het ook mogelijke om vaste terugkeerpatronen vast te leggen. Indien de geldigheid of uitzondering een vaste dag, week of maand betreft (binnen de geldigheid van overallStartTime en overallEndTime), mag gebruik gemaakt worden van recurringDayWeekMonthPeriod. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om aan te geven dat het betreffende record binnen de overallPeriod alleen op maandag geldig is. Om een terugkerend tijdsinterval aan te geven kan recurringTimePeriodOfDay worden gebruikt.

De structuur is als volgt:

image

Elementen

Element recurringTimePeriodOfDay

Dit element bevat het optionele element timePeriodOfDay, welke meerdere keren voor mag komen.

Subelementen recurringTimePeriodOfDay

Element timePeriodOfDay

Dit element is altijd van het type timePeriodByHour. Deze specialisatie wordt aangegevens middels het attribuut xsi-type.

Element startTimeOfPeriod

Het starttijdstip van de periode.

Type: Verplicht Domein
Time Ja 00:00:00Z - 23:59:00Z
Element endTimeOfPeriod

Het eindtijdstip moment van de periode.

Type: Verplicht Domein
Time Ja 00:00:00Z - 23:59:00Z

Element recurringDayWeekMonthPeriod

Dit element bevat minimaal 1 van de volgende elementen, applicableDay, applicableWeek en/of applicableMonth. Bovenstaande elementen worden alleen opgenomen als deze aanvullende betekenis hebben binnen de overallPeriod.

Note

Het is dus niet toegestaan een overallStartTime en overallEndTime te hebben die op één kalenderdag liggen en vervolgens ook met applicableDay aan te geven dat dit een dinsdag is.

Elementen

Element applicableDay

De dag van de week die van toepassing is. Dit element kan maximaal 7 keer voorkomen, om de relevante dagen in de week aan te geven.

Type: Verplicht Domein
DayEnum Nee
monday
tuesday
wednesday
thursday
friday
saturday
sunday
Element applicableWeek

De week in de maand die van toepassing is. Dit element kan maximaal 5 keer voorkomen, om de relevante weken van de maand aan te geven

Type: Verplicht Domein
WeekOfMonthEnum Nee
firstWeekOfMonth
secondWeekOfMonth
thirdWeekOfMonth
fourthWeekOfMonth
fifthWeekOfMonth
Element applicableMonth

De maand in het jaar die van toepassing is. Dit element kan maximaal 12 keer voorkomen, om de relevante maanden van een jaar aan te geven.

Type: Verplicht Domein
MonthOfYearEnum Nee
january
february
march
april
may
june
july
august
september
october
november
december

Voorbeeld

<validityTimeSpecification> 
 <overallStartTime>2014-09-02T06:09:16Z</overallStartTime> 
 <overallEndTime>2014-09-14T20:00:00Z</overallEndTime> 
 <validPeriod> 
  <recurringTimePeriodOfDay xsi:type="TimePeriodByHour"> 
   <startTimeOfPeriod>07:00:00Z</startTimeOfPeriod> 
   <endTimeOfPeriod>10:00:00Z</endTimeOfPeriod> 
  </recurringTimePeriodOfDay> 
  <recurringTimePeriodOfDay xsi:type="TimePeriodByHour"> 
   <startTimeOfPeriod>15:30:00Z</startTimeOfPeriod> 
   <endTimeOfPeriod>19:45:00Z</endTimeOfPeriod> 
  </recurringTimePeriodOfDay> 
 </validPeriod> 
</validityTimeSpecification>
Go back to the previous page