Skip to content

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Element Payloadpublication

Het element payloadPublication bevat de daadwerkelijke data. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van specialisaties van dit element. Voor situatieberichten is dit de specialisatie SituationPublication. De generieke attributen en elementen die de specialisaties overerven van PayloadPublication worden in de onderstaande figuur weergegeven:

image

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
lang Language Ja nl De taal die gebruikt wordt in de payloadPublication, Gespecificeerd volgens ISO 639-2 3-alpha code
modelBaseVersion String Ja 3 DatexII model versie, vaste waarde 3
extensionName String Nee NVT Naam van de extensie
extensionVersion String Nee NVT Versie van de extensie
profileName String Nee NVT Naam van het profiel
profileVersion String Nee NVT Versie van het profiel
xsi:type String Ja Zie specialisaties Met het attribuut xsi:type wordt de specialisatie/soort aangegeven

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
feedDescription MultilingualString Nee Een beschrijving van de informatie die te vinden is in de publicaties die afkomstig zijn van de betreffende feed (URL)
feedType String Nee Een classificatie van de informatie die te vinden is in de publicaties die afkomstig zijn van het betreffende diervoeder
publicationTime DateTime Ja Datum en tijd als UTC (Zulu notatie) Datum en tijd waarop de payloadPublication is aangemaakt
publicationCreator InternationalIdentifier Ja NVT Dit element bevat de identificator/naam waarvan de waarde specifiek is voor het betreffende land.

Voorbeeld

<payloadPublication lang="nl" modelBaseVersion="3" xsi:type="SituationPublication">
  <publicationTime>2023-02-04T12:00:09.138Z</publicationTime>
  <publicationCreator>
    <country>nl</country>
    <nationalIdentifier>NDW</nationalIdentifier>
  </publicationCreator>
 ..
<payloadPublication>

Specialisaties

De specialisaties voor de payloadPublication worden middels het attribuut xsi:type aangegeven, en kunnen zijn:

Type: Omschrijving
MeasurementSiteTablePublication Configuratiegegevens van actuele verkeersgegevens
MeasuredDataPublication Actuele verkeersgegevens (snelheid, intesiteit, reistijd, etc)
ParkingTablePublication Locatiegegevens over parkeerplaatsen
SituationPublication Situatieberichten (files, incidenten, werkzaamheden)
Go back to the previous page