Skip to content

Element headerInformation

Het element headerInformation bestaat uit twee verplichte subelementen waarin de vertrouwelijkheid van de informatie wordt aangegeven en de status van de geleverde informatie.

Subelementen voor headerInformation

Element confidentiality

Met dit element wordt aangegeven of het wel of niet om vertrouwelijke informatie gaat.

Type: Verplicht Domein
ConfidentialityValueEnum Ja noRestriction
restrictedToAuthorities

Element informationStatus

In dit element wordt de status van de geleverde informatie aangegeven.

Type: Verplicht Domein
InformationStatusEnum Ja real

Voorbeeld

<situation version="3" id="NLRWS_NLSIT002133328">
  ..
  <headerInformation>
   <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
   <informationStatus>real</informationStatus>
  </headerInformation>
  ..
</situation>
Go back to the previous page