Skip to content

Element Lane

Met behulp van het element Lane wordt de exacte locatie op rijstrookniveau beschreven.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
laneNumber Integer Nee >=0 Dit element beschrijft het rijstrooknummer van de locatie, gemeten vanaf de linker wegbaanscheiding
laneUsage _LaneEnum Nee allLanesCompleteCarriageway, busLane, hardShoulder, rightLane, rushHourLane, tidalFlowLane Dit element wordt gebruikt om de betreffende rijstrook of rijbaan te specificeren

Voorbeeld

<specificLane>
    <laneNumber>3</laneNumber>
    <laneUsage>hardShoulder</laneUsage>
</specificLane>
Go back to the previous page