Skip to content

Uitlegpagina FCD

Inhoud:

Nieuwe route intekenen

Stap 1:

Klik op de knop "Nieuwe route intekenen".

image

Hierdoor wordt route-intekenmodus geactiveerd, dit is te zien door de volgende tekst op de kaart.

image

Stap 2:

Klik nu op een weg, om een start- eind en mogelijke tussenpunten te selecteren.

image

image De eerste klik selecteert een startpunt.

image De eerste klik selecteert een eindpunt

image Opvolgende klikken selecteren tussenpunten

Zowel het start- en eindpunt kunnen verplaatst worden. De tussenpunten kunnen verwijderd worden, door op het tussenpunt te klikken.

De route wordt door een blauwe lijn aangegeven op de kaart.

image

Stap 3:

Geef de route een naam en klik op "Opslaan"
image

De route wordt nu gecontroleerd en opgeslagen. Zodra dit proces is afgerond, verschijnt de route in de tabel rechts van de kaart.
image

De route kan nu geselecteerd worden en zal dan verschijnen op de kaart.

Acties op bestaande routes

Naast elke route in de tabel, staan 4 knoppen waarmee je verschillende acties op de route kunt uitvoeren.

image

image Bewerken

Zodra je op de bewerkknop klikt, wordt de route geselecteerd en kan je de route aanpassen. Zie "Stap 2" bij Nieuwe route intekenen.

image Kopiëren

Zodra je op de kopieerknop klikt, wordt de geselecteerde route gekopieerd deze route kan je vervolgens aanpassen. Zie "Stap 2" bij Nieuwe route intekenen.

image Delen

Deze knop wordt gebruikt om de geselecteerde route met alle gebruikers te delen. Nadat je op de knop klikt wordt er een dialoog geopend die controleert of je dit zeker weet, klik op “ja” en de route wordt gedeeld met alle gebruikers.

image Verwijderen

Om een route te verwijderen klik je op de rode verwijderknop. Eerst wordt ter controle een dialoog geopend, klik op “ja” om de geselecteerde route te verwijderen.

CBM Route kopiëren

Stap 1:

image   Klik op het tabje CBM-trajecten.

Stap 2:

Klik op het tabje CBM-trajecten.

image

Stap 3:

Klik op de knop "Kopiëren naar FCD-route".

image

Het CBM-traject wordt nu omgezet naar een FCD-route. Nu kan het CBM-traject worden geselecteerd en aangepast.
Zie "Stap 2" bij Nieuwe route intekenen.

Go back to the previous page