Skip to content

Element Payloadpublication

Het element payloadPublication bevat de daadwerkelijke data. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van specialisaties van dit element. Voor situatieberichten is dit de specialisatie SituationPublication en voor actuele verkeersgegevens is dit de specialisatie MeasuredDataPublication.

De generieke attributen en elementen die de specialisaties overerven van PayloadPublication worden in de onderstaande figuur weergegeven:

image

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
xsi:type String Ja Zie specialisaties Met het attribuut xsi:type wordt de specialisatie/soort aangegeven
lang Language Ja nl De taal die gebruikt wordt in de payloadPublication, Gespecificeerd volgens ISO 639-2 3-alpha code

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
publicationTime DateTime Ja Datum en tijd als UTC (Zulu notatie) Datum en tijd waarop de payloadPublication is aangemaakt
publicationCreator InternationalIdentifier Ja Datum en tijd als UTC (Zulu notatie) Datum en tijd waarop de payloadPublication is aangemaakt

Voorbeeld

<payloadPublication xsi:type="MeasurementSiteTablePublication" lang="nl">
    <publicationTime>2022-07-04T12:00:09.138Z</publicationTime>
  <publicationCreator>
    <country>nl</country>
    <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
  </publicationCreator>
  ..
<payloadPublication>

Specialisaties

De specialisaties voor de payloadPublication worden middels het attribuut xsi:type aangegeven, en kunnen zijn:

Type: Omschrijving
MeasurementSiteTablePublication Configuratiegegevens van actuele verkeersgegevens
MeasuredDataPublication Actuele verkeersgegevens (snelheid, intesiteit, reistijd, etc)
SituationPublication Situatieberichten (files, incidenten, werkzaamheden)
VmsTablePublication Configuratiegegevens van matrixsignaalgevers en drips
VmsPublication Actuele informatie over matrixsignaalgevers en drips
Go back to the previous page