Skip to content

Element pointByCoordinates

Het element pointByCoordinates wordt gebruikt om aan de hand van coördinaten het punt te beschrijven. Het element is rijker dan het element pointCoordinates, doordat het toestaat een richting (bearing) op te nemen.

Elementen

Element Type Verplicht
pointCoordinates PointCoordinates Ja
bearing NonNegativeInteger Ja
Go back to the previous page