Skip to content

Specialisatie SingleRoadLinearLocation (lijn locatie) van element measurementSiteLocation

Deze specialisatie wordt toegepast als de locatiebeschrijving bestaat uit een traject waarvan de begin- en eindlocatie op dezelfde weg liggen. SingleRoadLinearLocation is afgeleid van LinearLocation. LinearLocation is afgeleid van het abstracte element NetworkLocation. NetworkLocation is afgeleid van het element Location. De structuur van de specialisatie is als volgt:

image

Elementen

Binnen het Nederlands Profiel zijn de onderstaande elementen toegestaan om te gebruiken. Verplichting van de elemenenten verschilt per profiel, echter ten minste één van de elementen openlrLinear, gmlLineString of alertCLinear moet ten allen tijden worden opgenomen.

Element Verplicht Oorsprong
coordinatesForDisplay Afhankelijk van profiel Location
supplementaryPositionalDescription Nee NetworkLocation
openlrLinear Afhankelijk van profiel LinearLocation
gmlLineString Afhankelijk van profiel LinearLocation
_linearLocationExtension Nee LinearLocation
alertCLinear Afhankelijk van profiel SingleRoadLinearLocation

Voorbeeld

In onderstaand voorbeeld is de alertCLinear van xsi:type AlertCMethod4Linear, deze kan ook van xsi:type AlertCMethod2Linear zijn.

<measurementSiteLocation xsi:type="SingleRoadLinearLocation">
 <coordinatesForDisplay>
  .. 
 </coordinatesForDisplay>
 <supplementaryPositionalDescription>
  ..
 </supplementaryPositionalDescription>
 <openlrLinear>
  ..
 </openlrLinear> 
 <gmlLineString>
  ..
 </gmlLineString>  
 <_linearLocationExtension>
  ..
 </_linearLocationExtension>   
 <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod4Linear">
  ..
 </alertCLinear>
</measurementSiteLocation>
Go back to the previous page