Skip to content

NWB Routeproducten

Productbeschrijving

In het NWB-Wegen zijn een aantal attributen (wegnummer, wegdeelletter, hectointerval, relatieve positie ) opgenomen waarmee de toepassing van de relatieve plaatsbepaling methode Dynamic Segmentation wordt gefaciliteerd.

Het product NWB-wegen met routesleutels wordt aangemaakt in een A en B versie. Het verschil tussen beide, is dat de meetlatberekening in de A versie uitgaat van de positie van de hectometerpalen langs een weg, en dat in de B variant een meetlat gebruikt wordt, die er van uitgaat dat de afstand tussen twee opeenvolgende hectopalen precies 100 meter is. De A versie is dus nauwkeuriger dan de B versie.

Omdat de gebruiker het netwerk op verschillende niveaus zal willen weergeven, worden er vijf verschillende routesystemen geleverd. In de volgende tabel worden de routesystemen en hun gebruik beschreven. In de beschrijving van wat een individuele route voorstelt wordt steeds in cursief het element geschreven dat het routesysteem specifieker maakt ten opzichte van zijn voorganger.

Naam Gebruik Inhoud individuele route Gebruikte attributen
route1 Overzicht alle wegvakken horende bij een bepaalde weg wegnummer
route2 Overzicht alle wegvakken horende bij een bepaalde weg zonder dat er dubbele hectometrering op voorkomt + wegdeelletter
route3 Overzicht alle wegvakken horende bij een bepaalde weg zonder dat er dubbele hectometrering op voorkomt met dezelfde (of geen) hectometereringsletter + hectometreringsletter
route4 Detail alle wegvakken horende bij een bepaalde weg zonder gescheiden rijbanen óf bij een bepaalde kant van een bepaalde weg met gescheiden rijbanen zonder dat er dubbele hectometrering op voorkomt met dezelfde (of geen) hectometereringsletter + rpe_code (relatieve positie)
route5 Detail alle wegvakken horende bij een bepaalde weg zonder gescheiden rijbanen óf bij een bepaalde kant van een bepaalde weg met gescheiden rijbanen zonder dat er dubbele hectometrering op voorkomt met dezelfde (of geen) hectometereringsletter die beheerd worden door een bepaalde wegbeheerder + wegbeheerder

Meer informatie over de verschillende routeproducten en hoe deze geproduceerd worden is te vinden in de handleiding die is te downloaden vanaf de volgende locatie:

Handleiding NWB Route

Ontsluiting

De NWB-routeproducten worden alleen in shapefile-formaat aangeboden op onderstaande locaties in zipfiles (01-12-2023.zip) en in een subdirectory per maand ([01-12-2023]):

Go back to the previous page