Skip to content

Specialisatie AlertCMethod4Linear

Een lijn locatie langs een weg tussen twee punten, Primair en Secundair, die vooraf gedefinieerde ALERT-C-locaties zijn inclusief offset. De richting is VAN HET Secundaire punt NAAR het Primaire punt, d.w.z. het Primaire punt is stroomafwaarts van het Secundaire punt. De structuur is als volgt:

image

Elementen

Note

Voor de volledigheid van de beschrijving zijn de elementen alertCLocationCountryCode, alertCLocationTableNumber en alertCLocationTableVersion opgenomen. Deze komen voort uit het feit dat AlertCMethod4Linear is afgeleid uit AlertCLinear

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCLocationCountryCode String Ja 8 (code voor Nederland), D (code voor NDW-VILD) Het element bevat de EBU country code
alertCLocationTableNumber String Ja NVT Dit element bevat de (middels een punt gescheiden) release- en versie-nummers van de gebruikte VILD. Bijvoorbeeld de waarde "6.7"
alertCLocationTableVersion String Ja NVT Dit element bevat de subversie van de gebruikte VILD. Bijvoorbeeld de waarde "A"
alertCDirection AlertCDirection Ja NVT Met dit element wordt de richting aangegeven waarin het verkeer rijdt. Het element bestaat uit twee verplichte elementen alertCDirectionCoded en alertCDirectionSense
alertCMethod4PrimaryPointLocation AlertCMethod4PrimaryPointLocation Ja NVT De referentie naar de primaire locatie uit de VILD
alertCMethod4SecondaryPointLocation AlertCMethod4SecondaryPointLocation Ja NVT De referentie naar de secundaire locatie uit de VILD

Subelement alertCDirection

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCDirectionCoded AlertCDirectionEnum Ja negative, positive, both Dit element beschrijft de richting waarin het verkeer rijdt zoals weergegeven in de VILD (via POS_OFF of NEG_OFF)
alertCDirectionSense Boolean Nee true, false Dit element geeft additionele informatie voor navigatie doeleinden. Het gaat om de richting in het geval van een ringweg. True is de positieve RDS richting.

Subelement alertCMethod4PrimaryPointLocation

Het element alertCMethod4PrimaryPointLocation bevat de verplichte element alertCLocation en offsetDistance.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCLocation AlertCLocation Ja NVT De referentie naar de primarelocatie uit de VILD, de offset en optioneel de naam van de locatie
offsetDistance OffsetDistance Ja NVT Het element bevat een subelement offsetDistance (MetresAsNonNegativeInteger) met de afstand (in stroomrichting) tussen de alertCLocation.specificLocation en de locatie uitgedrukt in meters

Subelement alertCMethod4SecondaryPointLocation

Het element alertCMethod4SecondaryPointLocation bevat de verplichte element alertCLocation en offsetDistance.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCLocation AlertCLocation Ja NVT De referentie naar een locatie(nummer) uit de VILD, de offset en optioneel de naam van de locatie
offsetDistance OffsetDistance Ja NVT Het element bevat een subelement offsetDistance (MetresAsNonNegativeInteger) met de afstand (tegen de stroomrichting in) tussen de alertCLocation.specificLocation en de locatie uitgedrukt in meters
Go back to the previous page