Skip to content

Element openlrLocationReferencePoint

Het element openlrLocationReferencePoint bevat informatie over het startpunt van de referentielijn, dus in de rijrichting voorafgaand aan de exacte locatie van het punt.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrCoordinates PointCoordinates Ja NVT Het element openlrCoordinates beschrijft de coordinaten van het startpunt van de referentielijn
openlrLineAttributes OpenlrLineAttributes Ja NVT Het element openlrLineAttributes beschrijft de eigenschappen van de referentielijn
openlrPathAttributes OpenlrPathAttributes Ja NVT Het element openlrPathAttributes bevat ondersteunende de eigenschappen voor het decoderen van de referentielijn

Subelement openlrPathAttributes

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrLowestFRCToNextLRPoint OpenlrFunctionalRoadClassEnum Ja frc0, frc1, frc2, frc3, frc4, frc5, frc6, frc7 De indicatie van de laagste functionele wegclassificatie die in de decodering gebruikt dient te worden
openlrDistanceToNextLRPoint Integer Ja >=0 De afstand in meters tussen het punt beschreven in openlrLocationReferencePoint en het punt beschreven in openlrLastLocationReferencePoint
Go back to the previous page