Skip to content

NWB-Dagelijks product

Recent is een nieuwe dataset van het NWB gepubliceerd; het NWB Wegen Dagelijks. Het grootste verschil met de reguliere NWB wegen producten is, zoals de naam al doet vermoeden, dat de dataset dagelijks wordt geactualiseerd. Gebruikers hoeven hierdoor niet te wachten op een nieuwe maandversie van de NWB producten maar kunnen de door opdrachtnemer Kragten gemaakte (geometrische) mutaties direct de volgende dag bekijken, gebruiken en eventueel downloaden.

De dataset bevat net zoals het reguliere NWB Wegen zowel hectopunten als wegvakken, maar de bestanden hebben een iets afwijkend datamodel. Zo zijn onder andere een aantal extra datumvelden (zie BEGDAT_WRK, [ENDDAT_WRK], BEGDAT_VLG en ENDDAT_VLG) toegevoegd waarmee de doorgevoerde mutaties per dag weergegeven kunnen worden.

Wegvakken

Tabel met alle attributen van NWB Dagelijks - Wegvakken

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Wegvak-ID WVK_ID De unieke identificatie van een wegvak Double Max. 10 posities
Begin junctie-ID JTE_ID_BEG De unieke identificatie van de beginjunctie van een wegvak Double Max. 10 posities
Eind junctie-ID JTE_ID_END De unieke identificatie van de eindjunctie van een wegvak Double Max. 10 posities
Wegbeheerdersoort WEGBEHSRT De categorie wegbeheerder (R, P, G, W of T) Text Max. 1 char.
Wegnummer WEGNUMMER Het wegnummer zoals deze formeel is vastgelegd Text Max. 5 char.
Wegdeelletter WEGDEELLTR De letter die een wegdeel aanduidt binnen een weg Text Max. 1 char.
Hectoletter HECTO_LTTR De letter die op een hectometerbord staat Text Max. 1 char.
Begin hectointervalwaarde BEGINKM De hectointervalwaarde aan het begin van het wegvak
Eind hectointervalwaarde EINDKM De hectointervalwaarde aan het eind van het wegvak
Baansubsoortcode BST_CODE Een subtypering van een baansoort Text Max. 3 char.
Relatieve positie RPE_CODE De relatieve positie van een wegvak ten opzicht van een parallel daaraan lopend wegvak met dezelfde naam Text Max. 1 char.
Administratieve richting ADMRICHTNG De door de beherende instantie gedefinieerde richting van de weg
Rijrichting RIJRICHTNG De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een wegvak Text Max. 1 char.
Straatnaam STT_NAAM De straatnaam zoals in BAG wordt gehanteerd of is vastgesteld door de wegbeheerder Text Max. 80 posities
Straatnaambron STT_BRON De aanduiding van de straatnaambron Text Max. 16 posities
Gemeentenaam GME_NAAM De naam van een gemeente zoals in BAG gehanteerd wordt Text Max. 80 posities
Gemeentecode GME_ID De unieke identificatie van een gemeente zoals in de BAG gehanteerd wordt Long Integer Max. 4 posities
Huisnummerstructuur Links HNRSTRLNKS Aanduiding van oneven/even/beide code ter linkerzijde van een wegvak Text Max. 1 char.
Huisnummerstructuur Rechts HNRSTRRHTS Aanduiding van oneven/even/beide code ter rechterzijde van een wegvak Text Max. 1 char.
Eerste Huisnummer Links E_HNR_LNKS Eerste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak Long Integer Max. 5 posities
Eerste Huisnummer Rechts E_HNR_RHTS Eerste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak Long Integer Max. 5 posities
Laatste Huisnummer Links L_HNR_LNKS Laatste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak Long Integer Max. 5 posities
Laatste Huisnummer Rechts L_HNR_RHTS Laatste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak Long Integer Max. 5 posities
Positie tov wegorientatielijn POS_TV_WOL De positie van de baan op de weg in dwarsrichting ten opzichte van de weg-oriëntatielijn Text Max. 1 char.
Wegbeheerdercode WEGBEHCODE De identificatie van de wegbeheerder van de weg Text Max. 4 char.
Wegbeheerdernaam WEGBEHNAAM De naam van de wegbeheerder van de weg Text Max. 35 char.
RWS Dienstonderdeelcode DIENSTCODE De identificatie van het RWS dienstonderdeel Text Max. 4 char.
RWS Dienstonderdeelnaam DIENSTNAAM De naam van het RWS dienstonderdeel Text Max. 40 char.
Wegtype codering WEGTYPE De typering van een wegvak
Wegtype omschrijving WGTYPE_OMS De omschrijving van de typering van een wegvak
routeletter ROUTELTR De letter die het routetype aangeeft
routenummer ROUTENR Het getal dat tezamen met het routetypeletter een route uniek identificeert
routeletter ROUTELTR2 De letter die het tweede routetype aangeeft
routenummer ROUTENR2 Het getal dat tezamen met het tweede routetypeletter een route uniek identificeert
routeletter ROUTELTR3 De letter die het derde routetype aangeeft
routenummer ROUTENR3 Het getal dat tezamen met het derde routetypeletter een route uniek identificeert
routeletter ROUTELTR4 De letter die het vierde routetype aangeeft
routenummer ROUTENR4 Het getal dat tezamen met het vierde routetypeletter een route uniek identificeert
WEGNR_HMP
GEOBRON_ID
GEOBRON_NM
BRONJAAR
OpenLR OPENLR Unieke identificatie van een wegvak conform de OpenLR standaard Text Max. 100 char.
Functional Roadclass FRC OpenLR classificatie obv de belangrijkheid van de weg voor het wegennetwerk Text Max. 1 char.
Form of Way FOW OpenLR classificatie gebasseerd obv de fysieke vorm van de weg Text Max. 1 char.
Wegbeheerdersbenaming ALT_NAAM De alternatieve naam die door een wegbeheerder aan een wegvak is gegeven. (wegbeheerdersbenaming) Max. 1 positie
ALT_NR Het alternatieve nummer dat door een wegbeheerder aan een wegvak is gegeven. (wegbeheerdersbenaming)
REL_HOOGTE De relatieve Z-Hoogte
BEGDAT_WRK
ENDDAT_WRK
BEGDAT_VLG
ENDDAT_VLG
[PROV_ID] De unieke identificatie van een provincie
[PROV_NAAM] De naam van een provincie
[BAG_ID]
[LENGTE_WVK]
[WEGNR_FRML]
[REDEN_WIJZ]
[STATUS]

Hectopunten

Tabel met alle attributen van NWB Dagelijks - Hectopunten

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Wegvak-ID WVK_ID De unieke identificatie van een wegvak Double Max. 10 posities
Hectoletter HECTO_LTTR De letter die op een hectometerbord staat Text Max. 1 char.
Hectometrering HECTOMTRNG Hectometrering conform hectometerbord in kilometers inclusief één decimaal. Max. 1 char.
Afstand AFSTAND Afstand tot Max. 1 char.
Zijde ZIJDE Text Max. 2 char.
[BEGDAT_WRK]
[ENDDAT_WRK]
[BEGDAT_VLG]
[ENDDAT_VLG]

Locatie dataset

NWB Wegen Dagelijks wordt ontsloten als webservice via het Dataregister Rijkswaterstaat in verschillende formaten, waaronder het WMS en WFS-formaat.

Link naar NWB Wegen Dagelijks

Go back to the previous page