Skip to content

Interpratie gebruik impact

Hieronder worden als voorbeeld een aantal situaties beschreven met impact op het gebruik van de weg of op de weggebruiker. Aangegeven wordt hoe in de specifieke situaties gebruik wordt gemaakt van het element impact en bijbehorende subelementen.

Eén rijstrook van een tweestrooks rijbaan wordt afgekruist

In dit geval heeft het element numberOfLanesRestricted (nR) de waarde 1. Het element numberOfOperationalLanes (nO) heeft eveneens de waarde 1 en het element originalNumberOfLanes (nL) heeft de waarde 2. Hierbij kan de stelregel worden gehanteerd dat nL=nO+nR.

Snelheidsbeperking op één strook

In dit geval heeft het element numberOfLanesRestricted de waarde 1. Het element numberOfOperationalLanes heeft eveneens de waarde 2 (de strook is immers ondanks de beperking nog operationeel) en het element originalNumberOfLanes heeft de waarde 2.

Situatie waarbij het verkeer met een snelheidsbeperking over de vluchtstrook kan rijden

In het geval dat van een tweestrooks rijbaan gemeld wordt dat het verkeer met een snelheidsbeperking over de vluchtstrook kan rijden, dan heeft het element numberOfLanesRestricted de waarde 1 en het element originalNumberOfLanes heeft de waarde 2, maar heeft het element numberOfOperationalLanes de waarde 3.

Go back to the previous page