Skip to content

Element pointByCoordinates

Het element pointByCoordinates wordt gebruikt om aan de hand van coördinaten het punt te beschrijven. Het element is rijker dan het element pointCoordinates, doordat het toestaat een richting (bearing) op te nemen.

Elementen

Element Type Verplicht
bearing AngleInDegrees Nee
pointCoordinates PointCoordinates Ja
Go back to the previous page