Skip to content

Producttype Reistijden

Inleiding

De datadienst reistijden bevat Minuutgegevens van reistijden over vooraf gedefinieerde meetvakken; het betreft informatie over een traject met de gemiddelde reistijd in hele seconden. De levering vindt uiterlijk op 60 seconde na de meetminuut plaats. Afhankelijk van de bepalingen van de betreffende wegbeheerder, zal de reistijd een weergave zijn van (1) gerealiseerde reistijd, of (2) geschatte reistijd.

Deze reistijden bevatten zowel reistijden verkregen uit ANPR (automatic number plate recognition) camera’s, detectielussen, bluetooth als floating car data (FCD). Op deze pagina is meer informatie te vinden over hoe de FCD wordt verkregen.

Bij een ANPR camera wordt een kenteken aan het begin en aan het eind van het traject geregistreerd. Als er een match is tussen de kentekens bij het beginpunt en eindpunt kan een reistijd worden berekend. De ANPR camera’s zijn vooral toegepast bij stedelijke en provinciale trajecten. De minuut gemiddelde reistijden vanuit ANPR zijn de gemiddelde reistijden van alle voertuigen die de bijbehorende minuut het traject uitrijden. Op de rijkswegen bevinden zich een aantal trajecten waarvan de reistijden berekend worden door detectielussen. Dit zijn plekken waar de lussen dicht op elkaar liggen (+/- elke 400 meter). De gemeten snelheden bij de lussen worden gebruikt om de reistijd in te schatten. Hierbij wordt de gemiddelde snelheid van de lussen van de bijbehorende minuut gebruikt. Het betreft vaak een kort traject en de reistijd is instantaan. In het verleden zijn voor reistijden ook bluetooth systemen gebruikt. Bij een bluetooth systeem detecteert het meetsysteem de passerende mac adressen bij het begin en eindpunt van een traject. De gemiddelde reistijd van alle geregistreerde mac adressen die in dezelfde minuut het traject uitrijden wordt gebruikt als de gemiddelde minuutsnelheid. Floating Car Data trajecten worden door NDW zelf berekend vanuit de FCD actuele minuutsnelheden.

Voorbeelden

Inhoudelijke informatie over en voorbeelden van reistijden is nader beschreven in het Profiel Verkeersgegevens en de locatiereferentie pagina.

Structuur en inhoud

De datadienst reistijden behoort tot de actuele verkeersgegevens. Hiervoor wordt in de DATEX II structuur de specialisatie (xsi:type) MeasuredDataPublication van PayloadPublication gebruikt.

Voor meer informatie over de MeasuredDataPublication klik hier.

Profiel

Het DATEX II validatieprofiel in de vorm van een XML-schema (.xsd) voor deze informatiestroom is hier te vinden.

Nieuwe ontwikkelingen

Er zijn op dit moment ten aanzien van dit product geen nieuwe ontwikkelingen die het vermelden waard zijn.

Afnemen

Op deze pagina is toegelicht op welke manieren data van NDW kan worden afgenomen.

Dit product is als open data beschikbaar op het NDW Open Data Portaal. Je vind het daar als bestand met de naam traveltime.xml.gz.

Note

De meetlocatietabel, met de bijbehorende configuratiegegevens van de gedefinieerde meetvakken, is hier te vinden.

Note

Er is een shapefile beschikbaar met de polygonen van de gedefinieerde meetvakken. Deze is hier te vinden.

Data kwaliteit

Zowel bij de oplevering als gedurende de looptijd van de meetlocaties voert NDW kwaliteitcontroles uit op de meetlocaties. Op deze pagina is meer informatie te vinden over de kwaliteitscontroles.

Bij bluetooth systemen is de locatie bepaling minder nauwkeurig. Hierdoor komt het voor dat voertuigen op verschillende locaties van het startpunt worden gemeten en bij het eindpunt. Camerasystemen kunnen hinder ondervinden van slecht zicht, onleesbare kentekens, vieze lenzen en verkeerd gerichte camera’s. Voor alle technieken waarbij de voertuigen aan het begin van het traject en het eind van het traject worden geregistreerd en gekoppeld (camera’s en bluetooth) is het belangrijk dat start en eindpunt zo gekozen zijn dat er geen andere logische routes mogelijk zijn.

Reistijdtrajecten die NDW heeft berekend vanuit de FCD segmenten. Zo is de tijdigheid (datex veld supplierCalculatedDataQuality) van de informatie, de dekking (datex veld numberOfInputValuesUsed) en de beschikbaarheid (datex veld accuracy) van de data beschreven. Op deze pagina is meer informatie te vinden over de kwaliteitsindicatoren van FCD.

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Go back to the previous page