Skip to content

Stremmingsinformatie

Stremmingsinformatie wordt gebruikt om door te geven waar een weg volledig is afgesloten. Elk stremmingsbericht bevat informatie voor een stremming in één richting. Als verkeer in twee richtingen is gestremd dan resulteert dit in 2 stremmingsberichten. In het stremmingsbericht is de oorzaaklocatie meegegeven. Dit is een lijnstuk of een samenstel van lijstukken die tegelijk gestremd zijn. De stremmingen worden voordivers oorzaaktypes en meerdere voertuigcategorieën gegenereerd.

UML schema Stremmingen

UML Stremmingsinformatie

Mapping gegevensmodel naar stremmingen in Datex2

Datex attribuut Datex type Diego gegevensmodel Diego type toelichting
SituationRecord
probabilityOfOccurence Enum Certain Altijd certain op moment dat een stremming wordt doorgegeven
• probable
• certain
N.v.t.
situationRecordCreationReference String Regelscenario.verwijzing wegwerkfeed String Verwijzing naar situationRecord_id in wegwerkzaamheden feed ingeval van werkzaamheden of evenement, anders leeg
situationRecordCreationTime DateTime n.v.t. Het tijdstip in UTC dat dit onderdeel van de situatie actief is.
situationRecordVersionTime DateTime n.v.t. Het tijdstip in UTC dat de betreffende versie actief werd
LocationReference Scenario.schakeling, Oorzaaklocatie Lijnstuk of meerdere lijnstukken van de oorzaaklocatie in de schakeling van Diego
Validity
validityStatus Enum Beschrijft hoe de geldigheid van het situatie onderdeel wordt beschreven.
definedByValidityTimeSpec n.v.t.
OverallPeriod.overallStartTime DateTime Moment dat de stremmingmaatregel is geactiveerd vanuit het NMS
OverallPeriod.overallEndTime DateTime
Cause Class Oorzaak
detaileldCauseType Enum DVM-service.Oorzaaktype Enum In de verschillende use cases worden verschillende oorzaaktypes aangeduid.
• roadMaintenanceType: roadWorks
• publicEventTypeEnum: majorEvent
• accidentTypeEnum: Accident
• vehicleObstructionType: brokenDownVehcile
• poorEnvironmentType: strongWinds
• poorEnvironmentType: fog
• weatherRelatedRoadConditionsType: slippery
• equipmentOrSytemFaultType: notWorking
• abnormalTrafficType:unspecifiedAbnormalTraffic
• Werkzaamheden
• Evenement
• Ongeval
• Pechgeval
• Harde wind
• Mist
• Gladheid
• Storing
• Doorstroming/file
Source
SourceName String Naam van de bron regisseur Naam van de wegbeheerder die de DVMx service aanroept vanuit het NMS
OperatorAction
OperatorAtionstatus ENUM Altijd Implemented
NetworkManagement
complianceOption Enum Mandatory Altijd mandatory bij een volledige stremming
• advisory
• mandatory
N.v.t
VehicleType ENUM DVM-service.Doelgroep Enum Auto wordt in Datex vertaald naar een void
• -
• bicycle
• bus
• car
• lorry
• agriculturalVehicle
• carWithTrailer
• motorcycle
• Alle verkeer
• Fiets
• Bus
• Auto
• Vrachtwagen
• Landbouwvoertuig
• Auto+aanhanger
• Motor
RoadOr CarriageOrLaneManagmenet
roadOrCarriageOrLaneMaangementType Enum DVM-service. Beschikbare capaciteit Enum Ingeval van VM-IVRA altijd Geheel gestremd, anders geen bericht.
• void
• CarriagewayClosure
• laneClosures
• Open
• Gedeeltelijk gestremd
• Geheel gestremd
Go back to the previous page