Skip to content

Locatiereferentie

Op dit gedeelte van NDW Docs is informatie te vinden over verschillende manieren van locatiereferentie die door NDW worden gebruikt.

Definitie binnen de context

De definitie van locatiereferentie is: karakterisering van de locatie van een entiteit in een ruimte-tijd t.o.v. een locatie-referentiesysteem. In de context van NDW wil dit zoveel zeggen als de plaats van de gebeurtenis (situationPublication) of inwinning van meetgegevens (measuredDataPublication) ten opzichte van het locatiereferentiesysteem van toepassing.

Locatiereferentiesystemen van toepassing

Binnen het Nederlands Profiel zijn de volgende drie locatiereferentiesystemen in gebruik:

Uitgangspunten in het gebruik zijn:

  • Bij Actuele verkeersgegevens (AVG) is het enkel toegestaan gebruik te maken van locatiereferentie op basis van VILD / ALERT-C, zoveel mogelijk aangevuld met WGS84 / X,Y coördinaten. Optioneel is het toegestaan locatiereferentie op basis van OpenLR op te nemen.
  • Bij Statusgegevens geldt dat waar mogelijk locatiereferentie op basis van VILD / ALERT-C dient te worden toegepast, zoveel mogelijk aangevuld met WGS84 / X,Y coördinaten. Optioneel is het toegestaan locatiereferentie op basis van OpenLR op te nemen.

Toelichting meerdere locatiereferentiesystemen

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende/meerdere locatiereferentiesystemen, omdat de toepassing van de NDW-informatie voor verschillende doelgroepen tegelijk ondersteund dient te worden.

Locatiereferentie op basis van VILD / ALERT-C is gericht op de doelgroep die NDW-informatie gebruikt met als toepassing het informeren van de weggebruiker. Hierbij is de voorgedefineerde locatietabel VILD leidend. De VILD is gevuld met voor de weggebuiker herkenbare locaties op de weg. De plaats van de gebeurtenis of inwinning van meetgegevens is aangeduid als relatieve locatie ten opzichte van een locatie uit de VILD.

Locatiereferentie op basis van WGS84 / X,Y coördinaten is gericht op de doelgroep die snel en eenvoudig NDW-informatie geografisch wil kunnen weergeven. Hierbij is alom bekende coördinatenreferentiesysteem WGS84 leidend. De plaats van de gebeurtenis of inwinning van meetgegevens is aangeduid als absolute locatie op de WGS 84-ellipsoïde.

Locatiereferentie op basis van OpenLR is gericht op de doelgroep die NDW-informatie wil kunnen "plotten" op een geografisch basis-netwerk naar keuze, over het algemeen met als doel relaties te leggen met andere informatie gekoppeld aan dit basisnetwerk. OpenLR is ontwikkeld door TomTom en gaat uit van het kortste pad algoritme op een netwerk/graaf, waarbij enkel noodzakelijke route bepalende locaties worden opgenomen naast het begin en eindpunt. De plaats van de gebeurtenis of inwinning van meetgegevens is aangeduid als relatieve locatie ten opzichte van een "knoop" (node) in het netwerk.

Locatiereferentie is weggeörienteerd

Alle locatiereferentiesystemen benoemd hebben als gedeeld kenmerk dat ze weggeörienteerd zijn. Dit betekent dat hiermee afgeleid kan worden op welke weg en zo mogelijk de wegrichting de gebeurtenis of inwinning van meetgegevens plaats vindt. Aanvullende informatie is noodzakelijk om met zekerheid de exacte rijbaan en/of rijstroken te weten van de gebeurtenis of inwinning van meetgegevens. Deze informatie wordt aanvullend verstrekt in de aanvullende DATEX II attributen en elementen die hiervoor zijn gespecificeerd.

Voor meer informatie zie Toelichting op de aanvullende locatiereferentie

Go back to the previous page