Skip to content

Specialisatie SpeedManagement (snelheidsbeperkingen)

Voor Snelheidsbeperkingen wordt het type SpeedManagement gebruikt dat is afgeleid van NetworkManagement met daarboven de SituationRecord specialisatie OperatorAction. SpeedManagement wordt gebruikt voor het beschrijven van snelheidsbeperkingen. Naast de basiselementen van een SituationRecord, specifieke elementen van OperatorAction en NetworkManagement wordt aanvullende informatie in de extra data elementen opgenomen in de verplichte element speedManagementType en het optionele element temporarySpeedLimit.

image

In deze specialisatie worden typeringen aangegeven van een snelheidsbeperking. Denk hierbij aan opgelegde snelheidsbeperking, een snelheidscontrole of het niet onnodig terugbrengen van de snelheid. De verschillende mogelijkheden zijn terug te vinden bij de mogelijke domeinwaarden van het element speedmanagementtype <speedManagementType>. In het geval van een tijdelijke snelheidslimiet wordt de informatie over de geldende snelheidslimiet opgenomen in het element temporaryspeedlimit <temporarySpeedLimit>. Het element speedManagementType dient dan wel de waarde “speedRestrictionInOperation” te hebben.

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie SpeedManagement worden deze elementen aangevuld met de elementen van de specialisatie OperatorAction, NetworkManagement en SpeedManagement zelf.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
operatorActionStatus OperatorActionStatusEnum Ja requested, approved, beingImplemented, implemented, beingTerminated Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten
complianceOption ComplianceOptionEnum Ja advisory, mandatory Geeft aan of de beschreven situatie een advies of een verplichting betreft
forVehiclesWithCharacteristicsOf String Ja NVT Het optionele element forVehiclesWithCharacteristicsOf wordt gebruikt om aan te geven voor welke specifieke voertuigen betreffende verkeersmaatregel geldt
applicableForTrafficDirection String Ja NVT Het element applicableForTrafficDirection wordt gebruikt om de rijrichting van het verkeer aan te geven waarop de handeling van de wegbeheerder betrekking op heeft. Het element wordt alleen gebruikt bij records waar de locatiereferentie wordt gedaan op basis van RoadsideReferencePoints of openLR
speedManagementType SpeedManagementTypeEnum Ja activeSpeedControlInOperation, doNotSlowdownUnnecessarily, observeSpeedLimit, policeSpeedChecksInOperation, reduceYourSpeed, speedRestrictionInOperation Het element speedManagementType beschrijft de instructie voor de weggebruiker met betrekking tot de snelheidsbeperking
temporarySpeedLimit Integer Nee >=0 In geval van een tijdelijke snelheidslimiet wordt de informatie over de geldende snelheidslimiet (De maximaal toegstane snelheid in kilometers per uur) opgenomen in het element temporarySpeedLimit. Het element speedManagementType dient dan de waarde “speedRestrictionInOperation” te hebben
Go back to the previous page