Skip to content

Digitaal informatiebericht en Omleiding

Digitaal informatiebericht(DIB)

De DIB (tekst) is verbonden aan een stremmingssituatie en geeft informatie over een omleiding. De belangrijkste onderdelen van de DIB zijn:

  • Het tekstbericht dat erin is opgenomen en waarmee de omleiding wordt doorgegeven aan de weggebruiker.
  • De locatie waar het bericht door de serviceprovider moet worden getoond in het voertuig.

Daarnaast wordt informatie gegeven over de oorzaak, voertuigtype (doelgroep), bron en starttijd van het bericht. Een DIB-tekst heeft altijd betrekking op een omleiding. Daarom wordt er tegelijk met het DIB-bericht ook een omleidingsbericht gegenereerd en verstuurd. Zie de volgende paragraaf. De DIB refereert naar die omleiding. Eén DIB-locatie kan meerdere tekstberichten en bijbehorende omleidingsberichten bevatten. Per situationRecord is een prioriteit opgenomen die de mate van importantie van de betreffende tekst/omleiding representeert. Deze prioriteit wordt bepaald door de wegbeheerder(s).

UML schema DIB's

UML Dibs

Mapping gegevensmodel naar DIB's in Datex2

Datex attribuut Datex type VM-IVRA gegevensmodel VM-IVRA type toelichting
SituationRecord
probabilityOfOccurence Enum Certain Altijd certain
• probable
• certain
N.v.t.
situationRecordCreationReference String N.v.t. string Verwijzing naar situationRecord_id van de omleiding waarop deze DIBtekst betrekking heeft.
situationRecordCreationTime DateTime n.v.t. Het tijdstip in UTC dat dit onderdeel van de situatie actief is.
situationRecordVersionTime DateTime n.v.t. Het tijdstip in UTC dat de betreffende versie actief werd
digitalInformationMessagePriority Integer DVM-service.DIB.prioriteit Integer 1-100 Prioriteit van het bericht op een DIB-locatie.
Afnemers die geen bestemming en/of vehicleclass kunnen onderscheiden nemen de hoogste prioriteit van alle berichten.
Afnemers die wel een bestemming en/of vehicleclass kunnen onderscheiden nemen de hoogste prioriteit in de betreffende deelverzameling.
Als er meerdere berichten met dezelfde prioriteit in de deelverzameling zitten dan is de keuze van het te tonen bericht aan de afnemer.
LocationReference
pointLocation Instrument.DIB-locatie Puntlocatie van de locatie van ed DIB zoals ingevoerd in Diego
bearing Instrument.DIB-rijrichting Graden
ExternalReferencing
externalLocationCode String Referentie naar het wegvak in het NWB
externalReferencingSystem String “NWB” invullen
Validity
validityStatus Enum Beschrijft hoe de geldigheid van het situatie onderdeel wordt beschreven.
definedByValidityTimeSpec n.v.t.
overallPeriod.overallStartTime DateTime De activeringstijd vanuit het NMS
Source
source String Naam van de bron regisseur Naam van de wegbeheerder die de DVMx service aanroept vanuit het NMS
OperatorAction
operatorAtionstatus Enum Altijd Implemented
vehicleType Enum DVM-service.Doelgroep Enum
• anyVehicle
• bicycle
• bus
• car
• lorry
• agriculturalVehicle
• carWithTrailer
• motorcycle
• Alle verkeer
• Fiets
• Bus
• Auto
• Vrachtwagen
• Landbouwvoertuig
• Auto+aanhanger
• Motor
NetworkManagement
complianceOption Enum Advisory Altijd Advisory bij een omleiding
• advisory
• mandatory
N.v.t
GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers
generalMessageToRoadUsers String Instrument.DIB-tekst

Omleidingen

Tegelijk met een DIB wordt ook een omleidingsbericht doorgegeven met daarin de coördinatenstring die de omleiding representeert. Het omleidingsbericht verwijst naar een de DIB waarin die omleiding wordt verwoord in tekst.

UML Schema omleidingen

UML Omleidingen

Mapping gegevensmodel naar DATEXII Omleidingen

Datex attribuut Datex type gegevensmodel VM-IVRA type toelichting
SituationRecord
probabilityOfOccurence Enum Certain Altijd certain op moment dat een voor de omleiding
• probable
• certain
N.v.t.
situationRecordCreationReference String N.v.t. String Verwijzing naar situationRecord_id van de DIB waarin deze omleiding is verwoord
situationRecordCreationTime DateTime n.v.t. Het tijdstip in UTC dat dit onderdeel van de situatie actief is.
situationRecordVersionTime DateTime n.v.t. Het tijdstip in UTC dat de betreffende versie actief werd
digitalInformationMessagePriority Integer DVM-service.DIB.prioriteit Integer 1-100 Prioriteit van het bericht op een DIB-locatie.
Afnemers die geen bestemming en/of vehicleclass kunnen onderscheiden nemen de hoogste prioriteit van alle berichten.
Afnemers die wel een bestemming en/of vehicleclass kunnen onderscheiden nemen de hoogste prioriteit in de betreffende deelverzameling.
Als er meerdere berichten met dezelfde prioriteit in de deelverzameling zitten dan is de keuze van het te tonen bericht aan de afnemer.
LocationReference
pointLocation DVM service. Omleidingsroute.beginpunt Beginpunt van de omledingsroute vlak voor het eerste keuzepunt
Validity
validityStatus Enum Beschrijft hoe de geldigheid van het situatie onderdeel wordt beschreven.
definedByValidityTimeSpec n.v.t.
overallPeriod.overallStartTime DateTime De activeringstijd vanuit het NMS
Source
source String Naam van de bron regisseur Naam van de wegbeheerder die de DVMx service aanroept vanuit het NMS
OperatorAction
operatorAtionstatus Enum Altijd Implemented
vehicleType Enum DVM-service.Doelgroep Enum
• anyVehicle
• bicycle
• bus
• car
• lorry
• agriculturalVehicle
• carWithTrailer
• motorcycle
• Alle verkeer
• Fiets
• Bus
• Auto
• Vrachtwagen
• Landbouwvoertuig
• Auto+aanhanger
• Motor
NetworkManagement
complianceOption Enum Advisory Altijd Advisory bij een omleiding
• advisory
• mandatory
N.v.t
ReroutingManagement
reroutingItineraryDescription String DIB bericht Hier wordt de tekst herhaald die ook in het situationRecord van de DIB is weergegeven.
reroutingManagementType Type: itinerary description
alternativeRoute.itinerary DVM service. Omleidingsroute Lijnstuk zoals getekend in de omleidingsservice in Diego
Go back to the previous page