Skip to content

Element Source

De element bevat de identificator/naam van de bron van informatie.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
sourceName MultilingualString Ja NVT Identificatie of naam van de bron van de informatie
Go back to the previous page