Skip to content

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Rijomstandigheden bemoeilijkt door weersomstandigheden - Specialisatie PoorEnvironmentConditions binnen profiel SRTI

Het type PoorEnvironmentConditions wordt gebruikt bij gebeurtenissen waarbij rijomstandigheden bemoeilijkt worden door weersomstandigheden. Hierbij is er (nog) geen sprake van aantasting van en/of schade aan het wegdek. Denk hierbij aan hevige regen, hevige rukwinden, etc.. Naast de elementen uit de specialisatie Conditions bevat het het verplichte element poorEnvironmentType (dat meer dan één keer kan voorkomen) en het onder omstandigheden verplichte element visibility:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie PoorEnvironmentConditions worden deze elementen aangevuld met een extra element van de specialisatie Conditions en door de elementen van PoorEnvironmentConditions zelf.

Enkel de binnen dit profiel toegestane elementen zijn hieronder weergegeven.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
drivingConditionsType DrivingConditionsTypeEnum Ja impossible, hazardous, normal, passableWithCare, veryHazardous, winterConditions, other Algemene beschrijving van de rijcondities
poorEnvironmentType PoorEnvironmentTypeEnum Ja badWeather, blizzard, blowingDust, blowingSnow, crosswinds, damagingHail, denseFog, eclipse, extremeCold, extremeHeat, fog, freezingFog, frost, gales, gustyWinds, hail, heavyFrost, heavyRain, heavySnowfall, hurricaneForceWinds, lowSunGlare, moderateFog, nearbyFire, ozonePollution, pollution, patchyFog, precipitationInTheArea, rain, rainChangingToSnow, sandstorms, severeExhaustPollution, severeSmog, showers, sleet, smogAlert, smokeHazard, snowChangingToRain, snowfall, sprayHazard, stormForceWinds, strongGustsOfWind, strongWinds, swarmsOfInsects, temperatureFalling, thunderstorms, tornadoes, veryStrongGustsOfWind, visibilityReduced, whiteout, winterStorm Het type omgevingsconditie dat de rijomstandigheden beïnvloedt
visibility Visibility Alleen verplicht als poorEnvironmentType de waarde “fog” heeft NVT Container element om het zicht van weggebruikers aan te duiden
Go back to the previous page