Skip to content

Element OpenLrPointLocationReference

Het element openLrPointLocationReference is een abstract element van het type OpenLrPointLocationReference. Bij het gebruikt dient een van onderstaande specialisaties te worden aangegevens middels het attribuut xsi-type.

Type: Omschrijving
OpenlrPointAlongLine Met een element van het type OpenlrPointAlongLine wordt een punt beschreven met referentie naar een line in een netwerk
OpenlrPoiWithAccessPoint Met een element van het type OpenlrPoiWithAccessPoint wordt toegangspunt beschreven met referentie naar een line in een netwerk, de locatie van het punt zelf wordt apart vermeld

Specialisatie OpenlrPointAlongLine

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrSideOfRoad OpenlrSideOfRoadEnum Ja onRoadOrUnknown, right, left, both De afstand vanaf het referentiepunt gedefinieerd in openlrLocationReferencePoint uitgedrukt in meters
openlrOrientation OpenlrOrientationEnum Ja noOrientationOrUnknow, withLineDirection, againstLineDirection Aanduiding van de oriëntatie van het punt ten opzichte an de rijrichting van de weg
openlrLocationReferencePoint OpenlrLocationReferencePoint Ja NVT Het element openlrLocationReferencePoint bevat informatie over het startpunt van de referentielijn, dus in de rijrichting voorafgaand aan de exacte locatie van het punt
openlrLastLocationReferencePoint OpenlrLastLocationReferencePoint Ja NVT Het element openlrLastLocationReferencePoint bevat informatie over het eindpunt van de referentielijn, dus in de rijrichting voorbij de exacte locatie van het punt. Het element is vrijwel identiek opgebouwd als openlrLocationReferencePoint, het element openlrPathAttributes wordt hier echter niet gebruikt
openlrOffsets Integer Nee >=0 De afstand vanaf het referentiepunt gedefinieerd in openlrLocationReferencePoint uitgedrukt in meters.

Subelement openlrOffsets

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrPositiveOffset Integer Ja >=0 De afstand vanaf het referentiepunt gedefinieerd in openlrLastLocationReferencePoint uitgedrukt in meters
openlrNegativeOffset Integer Ja >=0 De afstand vanaf het referentiepunt gedefinieerd in openlrLocationReferencePoint uitgedrukt in meters

Specialisatie OpenlrPoiWithAccessPoint

De specialisatie OpenlrPoiWithAccessPoint is in de basis identiek aan OpenlrPointAlongLine, het voegt enkel nog het volgende element toe:

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrCoordinates PointCoordinates Ja NVT Het element openlrCoordinates bestaat uit twee elementen die het punt beschrijven op basis van het WGS84 systeem: lattitude en longtitude
Go back to the previous page