Skip to content

Swagger UI - Data

Hieronder is de API-specificatie opgenomen van de endpoints om metingen voor fietsdata (geaggregeerd naar uren) op te halen voor een selectie van locaties.

Go back to the previous page