Skip to content

Locatiereferentie WGS84

Op dit gedeelte van NDW Docs is informatie te vinden over WGS84 in het algemeen èn de toepassing en interpretatie van WGS84 als locatiereferentiesysteem.

Achtergrond WGS84

WGS84 is ontworpen voor GPS en wordt daarom beheerd door de National Geospatial-Intelligence Agency, een onderdeel van de Amerikaanse defensie. WGS84 wordt standaard gebruikt door GPS-ontvangers (hoewel ook andere coördinatenreferentiesystemen kunnen worden ingesteld). Daardoor is WGS84 een van de meest gebruikte wereldwijde coördinatenreferentiesystemen.

Toepassing WGS84 als Locatiereferentiesysteem

Puntlocaties

Puntlocaties worden in DATEXII gecodeerd als coördinaten van de exacte positie van de puntlocatie. Hiervoor wordt het element locationForDisplay in v2.3 of coordinatesForDisplay in v3 gebruikt.

Voorbeeld locatiereferentie puntlocatie

Trajectlocaties

Trajectlocaties worden in DATEXII gecodeerd als coördinaten van de begin en eindpositie van het traject. Hiervoor wordt het element linearExtension in v2.3 of gmlLinestring in v3 gebruikt. Naast het element linearExtension dienen ook de coördinaten die het punt beschrijven waarmee de Linear het beste op een kaart getoond kan worden opgenomen te worden in het element locationForDisplay in v2.3 of coordinatesForDisplay in v3.

Voorbeeld locatiereferentie trajectlocatie

Gebiedslocaties

Gebiedslocaties worden in DATEXII v2.3 gecodeerd als coördinaten als het een gebied betreft waarvoor geen VILD locatie beschikbaar is en de exacte locatie nauwkeurig beschreven kan worde op basis van coördinaten in het WGS84 formaat. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een polygonArea binnen de areaExtension. Hierbij wordt een reeks van punten opgegeven als aanduiding van de omtrek van het betreffende gebied. In DATEXII v3 wordt hiervoor of gmlMultiPolygon gebruikt Daarnaast worden ook altijd coördinaten opgenomen in WGS84 formaat voor geografische representatie met het element locationForDisplay in v2.3 of coordinatesForDisplay in v3.

De polygoon kan exact worden beschreven door ten minste 3 coordinaat paren op te nemen. Elk coordinaat paar wordt als los element locationContainedInGroup van het type Point toegevoegd. Van deze elementen wordt tenminste het element pointByCoordinates gevuld. De set van coordinaten zijn punten op de omtrek van een gebied of polygoon. De volgorde van de coördinaten is willekeurig.

Voorbeeld locatiereferentie gebiedslocatie

Go back to the previous page