Skip to content

Product Truckparking

Het doel van product Truckparking is om truckchauffeurs en ook hun thuisbasis/planners via serviceproviders van betere informatie te voorzien zodat zij tijdig weten waar nog parkeerplaatsen vrij zijn voor hun specifieke soort vrachtwagen.

Structuur en inhoud

De gegevens over truckparking zijn beschikbaar in DATEX II formaat. De statische data bevat de locaties van de Truckparkings. Daarnaast is er een gegevensset met de actuele bezetting van de Truckparkings. Deze dynamische data wordt elke minuut ge-update met gegevens opgehaald bij de parkings zelf.

Een kaart met de parkeerlocaties is hier te vinden.

Betrokkenen

Dit systeem is ontwikkeld in opdracht van de werkgroep Truckparking met Provincie Zuid-Holland als penvoerder. De werkgroep Truckparking bestaat uit: het ministerie van I&W / Rijkswaterstaat en de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg. Een deel van de financiering voor deze ontwikkeling komt vanuit een Europees CEF project.

Profiel

Het DATEX II validatieprofiel in de vorm van een XML-schema (.xsd) voor deze informatiestroom is hier te vinden.

De statische gegevens zijn in XML met het DATEX II 2.2 profiel. De dynamische gegevens zijn ontwikkeld in het DATEX II 3.0 profiel, eveneens in XML. Deze discrepantie zal in de toekomst gelijk worden getrokken, maar is op dit moment nog een gevolg van de bronsystemen.

Nieuwe ontwikkelingen

Uitbreidingen 2023

In 2023 zullen er vooral uitbreidingen komen in de vorm van nieuwe parkings die worden toegevoegd aan de datastroom.

Uitbreidingen op lange termijn

Op langere termijn zullen er, naast meer parkings, waarschijnlijk ook andere uitbreidingen zijn, waaronder het opnemen van tijdelijke parkeerplaatsen (gebieden die enkel gedurende de nacht in gebruik zijn als parking). Daarnaast zullen de statische gegevens, nu nog enkel in Datex 2.2 beschikbaar, in de toekomst als DATEX II 3.x beschikbaar komen.

Afnemen

Op deze pagina is toegelicht op welke manieren data van NDW kan worden afgenomen.

Op het NDW Open Data Portaal is de statische data te vinden als bestand met de naam Truckparking_Parking_Table.xml. De dynamische data is te vinden als bestand met de naam Truckparking_Parking_Status.xml.

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Go back to the previous page