Ga naar inhoud

Element forVehiclesWithCharacteristicsOf

Het optionele element forVehiclesWithCharacteristicsOf wordt gebruikt om aan te geven voor welke specifieke voertuigen betreffende verkeersmaatregel geldt. Het element kan meerdere keren voorkomen.

De structuur van forVehiclesWithCharacteristicsOf is als volgt:

image

Subelementen forVehiclesWithCharacteristicsOf

Element fuelType

Het type brandstof dat het voertuig gebruikt.

Type: Verplicht Domein
fuelTypeEnum Nee
battery
biodiesel
diesel
dieselBatteryHybrid
ethanol
hydrogen
liquidGas
lpg
methane
petrol
petrolBatteryHybrid

Element loadType

Het type lading van het betreffende voertuig.

Type: Verplicht Domein
loadTypeEnum Nee
abnormalLoad
chemicals
combustibleMaterials
corrosiveMaterials
empty
explosiveMaterials
fuel
hazardousMaterials
liquid
livestock
oil
petrol
radioactiveMaterials
toxicMaterials
other

Element vehicleType

Dit element wordt gebruikt om het voertuigtype te beschrijven.

Type: Verplicht Domein
VehicleTypeEnum Nee
agriculturalVehicle
bicycle
bus
carWithTrailer
constructionOrMaintenanceVehicle
lorry
moped
motorcycle
motorscooter
van

Element vehicleUsage

Typering van het gebruik van een voertuig.

Type: Verplicht Domein
VehicleUsageEnum Nee
emergencyServices
military
patrol
recoveryServices
roadMaintenanceOrConstruction

Element heightCharacteristic

Dit element bestaat zelf uit twee verplichte subelementen: comparisonOperator en vehicleHeight en wordt gebruikt om de voertuighoogte aan te geven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Voorbeeld

<forVehiclesWithCharacteristicsOf>
 <heightCharacteristic>
  <comparisonOperator>greaterThan</comparisonOperator>
  <vehicleHeight>4.5</vehicleHeight>
 </heightCharacteristic>
</forVehiclesWithCharacteristicsOf>

Subelementen van heightCharacteristic

Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo
greaterThan
greaterThanOrEqualTo
lessThan
lessThanOrEqualTo

Element vehicleHeight

Met dit element wordt de hoogte van het voertuig in meters aangegeven.

Type: Verplicht Domein
MetresAsFloat Ja >= 0

Element grossWeightCharacteristic

Dit element bestaat zelf uit twee verplichte subelementen: comparisonOperator en grossVehicleWeight. De elementen worden gebruikt om het gewicht van het voertuig aan te geven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Voorbeeld

<forVehiclesWithCharacteristicsOf>
 <heightCharacteristic>
  <comparisonOperator>greaterThan</comparisonOperator>
  <grossVehicleWeight>3.5</grossVehicleWeight>
 </heightCharacteristic>
</forVehiclesWithCharacteristicsOf>

Subelementen voor grossWeightCharacteristic

Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo
greaterThan
greaterThanOrEqualTo
lessThan
lessThanOrEqualTo

Element grossVehicleWeight

Met dit element wordt het gewicht van het voertuig in tonnen aangegeven.

Type: Verplicht Domein
Tonnes Ja >= 0

Element widthCharacteristic

Dit element bestaat zelf uit twee verplichte subelementen: comparisonOperator en vehicleWidth. De elementen worden gebruikt om de voertuigbreedte aan te geven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Voorbeeld

<forVehiclesWithCharacteristicsOf>
 <heightCharacteristic>
  <comparisonOperator>greaterThan</comparisonOperator>
  <vehicleWidth>3.5</vehicleWidth>
 </heightCharacteristic>
</forVehiclesWithCharacteristicsOf>

Subelementen voor widthCharacteristic

Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo
greaterThan
greaterThanOrEqualTo
lessThan
lessThanOrEqualTo

Element vehicleWidth

Met dit element wordt de breedte van het voertuig in meters aangegeven.

Type: Verplicht Domein
MetresAsFloat Ja >= 0
Ga terug naar de vorige pagina