Ga naar inhoud

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Beschrijving van beschrijving van dynamische verkeerssituaties - Specialisatie GeneralNetworkManagement binnen profiel Actuele verkeerssituatie

Het type GeneralNetworkManagement wordt gebruikt voor het beschrijven van operator gestuurde dynamische verkeerssituaties. Denk hierbij aan een brugopening of lokale omleiding. Naast de basis elementen van een SituationRecord, specifieke elementen van OperatorAction en NetworkManagement (applicableForTrafficDirection, complianceOption en forVehicleWithCharacteristicsOf) kent de specialisatie één extra element, namelijk generalNetworkManagementType. Met dit verplichte element wordt een typering gegeven van de betreffende situatie/handeling.

De structuur is als volgt (overgenomen elementen van NetworkManagement verkort weergegeven):

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie GeneralNetworkManagement worden deze elementen aangevuld met de elementen van de specialisatie OperatorAction, NetworkManagement en GeneralNetworkManagement zelf.

Toelichting operatorActionStatus

Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten. In dit voorbeeld is de toepassing nader uitgelegd.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
operatorActionStatus OperatorActionStatusEnum Ja requested, approved, beingImplemented, implemented, beingTerminated Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten
complianceOption ComplianceOptionEnum Ja advisory, mandatory Geeft aan of de beschreven situatie een advies of een verplichting betreft
applicableForTrafficDirection ApplicableForTrafficDirection Ja NVT Het element applicableForTrafficDirection wordt gebruikt om de rijrichting van het verkeer aan te geven waarop de handeling van de wegbeheerder betrekking op heeft. Het element wordt alleen gebruikt bij records waar de locatiereferentie wordt gedaan op basis van RoadsideReferencePoints of openLR
forVehiclesWithCharacteristicsOf ForVehiclesWithCharacteristicsOf Ja NVT Het optionele element forVehiclesWithCharacteristicsOf wordt gebruikt om aan te geven voor welke specifieke voertuigen betreffende verkeersmaatregel geldt
generalNetworkManagementType GeneralNetworkManagementTypeEnum Ja bridgeSwingInOperation, rampMeteringInOperation, temporaryTrafficLights, tollGatesOpen, trafficBeingManuallyDirected Beschrijving van de situatie en/of handeling op basis van domein waarde

Element applicableForTrafficDirection

Het element applicableForTrafficDirection wordt gebruikt om de rijrichting van het verkeer aan te geven waarop de handeling van de wegbeheerder betrekking op heeft. Het element wordt alleen gebruikt bij records waar de locatiereferentie wordt gedaan op basis van RoadsideReferencePoints of openLR.

Type: Verplicht Domein
DirectionEnum Nee bothWays
Ga terug naar de vorige pagina