Skip to content

Element publicationCreator

Het element publicationCreator beschrijft de partij die de publicatie samenstelt. Het element is van het type InternationalIdentifier en bestaat uit twee verplichte elementen: country en nationalIdentifier.

Het verschil tussen supplierIdentification en publicationCreator is dat de eerste de versturende partij beschrijft en de tweede de partij die de publicatie samenstelt.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Voorbeeld

<situation version="3" id="NLRWS_NLSIT002133328">
  ..
  <publicationCreator>
    <country>nl</country>
    <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
  </publicationCreator>
  ..
</situation>

Subelementen publicationCreator

Element country

Element nationalIdentifier

Go back to the previous page