Ga naar inhoud

Conversie van DATEX II versie 2.3 naar DATEX II versie 3

Enkele opmerkingen vooraf

Onderliggend aan deze mapping beschreven in dit document is voor versie 2.3 de NDW DATEX II v2.3 XSD. Voor versie 3 is gebruik gemaakt van een Europees XSD, dus zonder aangepaste enumeraties e.t.c., aangevuld met Nederlandse extensies.

Niet alle elementen uit het gebruikte versie 2.3 XSD worden naar versie 3 gemapt. De scope van de conversie zijn de elementen zoals beschreven in het document Nederlands Profiel DATEX II 2015-2a. Deze scope bevat minder elementen dan in het versie 2.3 XSD zijn opgenomen.

Op sommige plekken in dit document wordt daarom voor enumeraties de volledige lijst van literals uit de XSD's opgenomen en met een 'X' aangegeven welke er in het Nederlands Profiel versie 2.3 zijn opgenomen.

In DATEX II versie 3 wordt in tegenstelling tot DATEX II versie 2.3, gebruik gemaakt van meerdere namespaces. In deze documentatie zijn namespaces niet expliciet benoemd, omdat dit ten koste van de leesbaarheid van de tekst. Mocht bij de toepassing van deze documentatie in de praktijk blijken dat dit niet vermelden van namespaces een groot gemis is, dan zal uiteraard gekeken worden een praktische manier om deze informatie op te nemen.

Functionele eisen

 • Het geconverteerde resultaat dient geen selfclosing tags te bevatten op plaatsen waar deze in de input niet aanwezig zijn.
 • Als een xml-node meerdere keren voorkomt in de input, worden alle overeenkomstige xml-nodes in de output gegenereerd (itereren).

Generieke elementen

VehicleCharacteristics mapt naar VehicleCharacteristics

In versie 3 van het Europees DATEX II Model is het verplichte element typeOfWeight toegevoegd. Een mapper moet, als het verplichte element typeOfWeight in het versie 3 doelprofiel aanwezig is, dit vullen met 'actual'.

In NL Profiel v2.3? Was
VehicleCharacteristics (V2.3)
Wordt
VehicleCharacteristics (V3)
Opmerking
X fuelType fuelType
X loadType loadType
X vehicleType vehicleType
X vehicleUsage vehicleUsage
X grossWeightCharacteristic grossWeightCharacteristic
X grossWeightCharacteristic.comparisonOperator grossWeightCharacteristic.comparisonOperator
X grossWeightCharacteristic.grossVehicleWeight grossWeightCharacteristic.grossVehicleWeight
grossWeightCharacteristic.typeOfWeight In versie 3 is het verplichte element typeOfWeight toegevoegd.
X heightCharacteristic heightCharacteristic
X heightCharacteristic.comparisonOperator heightCharacteristic.comparisonOperator
X heightCharacteristic.vehicleHeight heightCharacteristic.vehicleHeight
X lengthCharacteristic lengthCharacteristic
X lengthCharacteristic.comparisonOperator lengthCharacteristic.comparisonOperator
X lengthCharacteristic.vehicleLength lengthCharacteristic.vehicleLength
X widthCharacteristic widthCharacteristic
X widthCharacteristic.comparisonOperator widthCharacteristic.comparisonOperator
X widthCharacteristic.vehicleWidth widthCharacteristic.vehicleWidth

lane mapt naar lane>laneNumber en lane>laneUsage

In NL Profiel v2.3? Was
LaneEnum (V2.3)
Wordt 1
LaneEnum (V3)
Wordt 2
laneNumber (V3)
X allLanesCompleteCarriageway allLanesCompleteCarriageway
X busLane busLane
busStop busStop
carPoolLane carPoolLane
X centralReservation centralReservation
crawlerLane crawlerLane
emergencyLane emergencyLane
escapeLane escapeLane
expressLane expressLane
X hardShoulder hardShoulder
heavyVehicleLane heavyVehicleLane
X lane1 1
X lane2 2
X lane3 3
X lane4 4
X lane5 5
X lane6 6
X lane7 7
X lane8 8
X lane9 9
layBy layBy
leftHandTurningLane leftHandTurningLane
leftLane leftLane
localTrafficLane localTrafficLane
middleLane middleLane
opposingLanes Hoeft niet gemapt te worden, element zit niet in versie 3
overtakingLane overtakingLane
rightHandTurningLane rightHandTurningLane
rightLane rightLane
X rushHourLane rushHourLane
setDownArea setDownArea
slowVehicleLane slowVehicleLane
throughTrafficLane throughTrafficLane
X tidalFlowLane tidalFlowLane
turningLane turningLane
verge verge
Bestaat niet in v2.3, er is niets te converteren cycleLane

GroupOfLocations mapt naar LocationReference

Generieke elementen GroupOfLocations

SupplementaryPositionalDescription, originalNumberOfLanes en PointExtension mappen naar SupplementaryPositionalDescription

Input klasse
v2.3
Was
v2.3
Wordt
SupplementaryPositionalDescription (V3)
Opmerking
SupplementaryPositionalDescription. locationDescriptor infrastructureDescriptor Met behulp van enumeratie mapping
SupplementaryPositionalDescription. affectedCarriagewayAndLanes.lengthAffected lengthAffected
SupplementaryPositionalDescription. locationDescriptor positionOnCarriageway Met behulp van enumeratie mapping
SupplementaryPositionalDescription. affectedCarriagewayAndLanes.carriageway carriageway.carriageway
Impact. originalNumberOfLanes carriageway.originalNumberOfLanes
SupplementaryPositionalDescription. affectedCarriagewayAndLanes.lane carriageway.lane.laneNumber Met behulp van enumeratie mapping
SupplementaryPositionalDescription. affectedCarriagewayAndLanes.lane carriageway.lane.laneUsage Met behulp van enumeratie mapping
roadsideReferencePoint. administrativeArea.values namedArea.areaName.values
roadsideReferencePoint. roadName.values.value roadInformation.roadName
roadsideReferencePoint. roadName.roadNumber roadInformation.roadNumber
LocationDescriptor mapt naar infrastructureDescriptor en positionOnCarriageway
In NL Profiel v2.3? Was
locationDescriptor (V2.3)
Wordt 1
infrastructureDescriptor (V3)
Wordt 2
positionOnCarriageway (V3)
atMotorwayInterchange atMotorwayInterchange
atRestArea atRestArea
atServiceArea atServiceArea
atTollPlaza atTollPlaza
atTunnelEntryOrExit atTunnelEntryOrExit
inGallery inGallery
Nee, wel in data inTunnel inTunnel
Nee, wel in data onBridge onBridge
onConnector onConnector
onElevatedSection onElevatedSection
onFlyover onFlyover
onIceRoad onIceRoad
onLevelCrossing onLevelCrossing
onLinkRoad onLinkRoad
onRoundabout onRoundabout
onTheRoadway onTheRoadway
onUndergroundSection onUndergroundSection
onUnderpass onUnderpass
withinJunction withinJunction
Nee, wel in data onTheLeft onTheLeft
Nee, wel in data onTheRight onTheRight
inTheCentre inTheCentre

openlrFunctionaRoadClassEnum mapt naar openlrFunctionalRoadClassEnum

In NL Profiel v2.3? Was
openlrFunctionaRoadClassEnum (V2.3)
Wordt
openlrFunctionaRoadClassEnum (V3)
X FRC0 frc0
X FRC1 frc1
X FRC2 frc2
X FRC3 frc3
X FRC4 frc4
X FRC5 frc5
X FRC6 frc6
X FRC7 frc7

alertCDirectionEnum mapt naar alertCDirectionEnum

In NL Profiel v2.3? Was
alertCDirectionEnum (V2.3)
Wordt
alertCDirectionEnum (V3)
X positive positive
X negative negative
als niet voorkomt dan positive

De waarde van de alertCDirectionEnum blijft gelijk.

Definities:

 • Versie 2.3 definitie alertCDirectionEnum = "The direction of traffic flow to which the situation, traffic data or information is related. Positive is in the direction of coding of the road."
 • Versie 3 definitie alertCDirectionEnum = "Direction of navigation with respect to secondary to primary location (RDS direction)"

alertCDirectionEnum mapt naar linearDirectionEnum

In NL Profiel v2.3? Was
alertCDirectionEnum (V2.3)
Wordt
linearDirectionEnum (V3)
X positive aligned
X negative aligned
X both both
X unknown unknown

Met linearDirectionEnum wordt de rijrichting aangeduid waarop het bericht van toepassing is. We gebruiken hierbij standaard de waarde "aligned". In v3 is het enkel mogelijk de indicatie beide richtingen op te nemen met het element linearDirectionEnum.

Definities:

 • Versie 2.3 definitie alertCDirectionEnum = "The direction of traffic flow to which the situation, traffic data or information is related. Positive is in the direction of coding of the road."
 • Versie 3 definitie LinearDirectionEnum = "The direction(s) of traffic flow to which the situation, traffic data or information is related."

Linear mapt naar SingleRoadLinearLocation of naar LinearLocation

 • Als in een versie 2.3 Linear AlertCLinear type AlertCMethod2Linear en AlertCLinear type AlertCMethod4Linear beiden niet zijn opgenomen en openLrExtendedLinear is wel opgenomen, dan dient de gehele inhoud van Linear te worden gemapt naar versie 3 LinearLocation
 • Als in een versie 2.3 Linear minstens één van AlertCLinear type AlertCMethod2Linear of AlertCLinear type AlertCMethod4Linear is opgenomen, dan dient de gehele inhoud van Linear te worden gemapt naar versie 3 SingleRoadLinearLocation

locationForDisplay mapt naar coordinatesForDisplay

 • locationForDisplay.latitude mapt naar coordinatesForDisplay.latitude
 • locationForDisplay.longitude mapt naar coordinatesForDisplay.longitude

SupplementaryPositionalDescription mapt naar SupplementaryPositionalDescription

Klik hier voor de mapping naar versie 3 SupplementaryPositionalDescription.

AlertCLinear type AlertCMethod2Linear mapt naar AlertCLinear type AlertCMethod2Linear

De elementen van AlertCLinear type AlertCMethod2Linear mappen op twee punten na 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3 AlertCLinear type AlertCMethod2Linear. Hierbij hoeft element alertCDirectionNamed niet gemapt te worden (is niet opgenomen in het Nederlands Profiel versie 2.3).

 • Versie 2.3 alertCDirectionCoded mapt naar versie 3 alertCDirectionCoded volgens deze enumeratie mapping
 • Versie 2.3 alertCDirectionCoded mapt naar versie 3 alertCAffectedDirection volgens deze enumeratie mapping

AlertCLinear type AlertCMethod4Linear mapt naar AlertCLinear type AlertCMethod4Linear

De elementen van AlertCLinear type AlertCMethod4Linear mappen op twee punten na 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3 AlertCLinear type AlertCMethod4Linear. Hierbij hoeft element alertCDirectionNamed niet gemapt te worden (is niet opgenomen in het Nederlands Profiel versie 2.3).

 • Versie 2.3 alertCDirectionCoded mapt naar versie 3 alertCDirectionCoded volgens deze enumeratie mapping
 • Versie 2.3 alertCDirectionCoded mapt naar versie 3 alertCAffectedDirection volgens deze enumeratie mapping

LinearExtension

linearByCoordinatesExtension mapt naar gmlLineString

De coördinaten uit de linearByCoordinatesExtension dienen conform onderstaande tabel naar de gmlLineString gemapt te worden.

Het niet-verplichte element GmlLineString.srsDimension mag leeg worden gelaten, want de default voor de tuplegroote van de coördinaten is 2.

In NL Profiel v2.3? Was
LinearByCoordinatesExtension (V2.3)
Wordt
GmlLineString (V3)
Opmerking
X linearCoordinatesStartPoint.latitude posList.(1e positie) Opnemen in 1e positie posList
X linearCoordinatesStartPoint.longitude posList.(2e positie) Opnemen in 2e positie posList
X linearCoordinatesEndPoint.latitude posList.(3e positie) Opnemen in 3e positie posList
X linearCoordinatesEndPoint.longitude posList.(4e positie) Opnemen in 4e positie posList
openLrExtendedLinear mapt naar openLrLinear

openLrExtendedLinear mapt op twee punten na 1-op-1 naar openLrLinear. De volgende twee punten dienen als volgt te worden gemapt:

 • Versie 2.3 openlrCoordinate dient te mappen naar versie 3 openlrCoordinates
 • Versie 2.3 openlrFunctionalRoadClass en openlrLowestFRCToNextLRPoint mappen 1-op-1 naar hetzelfde element in versie 3 als de enumeratie literals van hoofd naar kleine letters worden geconverteerd. Zie de enumeratie mapping die hier is opgenomen

Point mapt naar PointLocation

locationForDisplay mapt naar coordinatesForDisplay

 • locationForDisplay.latitude mapt naar coordinatesForDisplay.latitude
 • locationForDisplay.longitude mapt naar coordinatesForDisplay.longitude

SupplementaryPositionalDescription mapt naar SupplementaryPositionalDescription

Klik hier voor de mapping naar versie 3 SupplementaryPositionalDescription.

alertCPoint type AlertCMethod2Point mapt naar alertCPoint type AlertCMethod2Point

De elementen van alertCPoint type AlertCMethod2Point mappen op twee punten na 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3 alertCPoint type AlertCMethod2Point. Hierbij hoeft element alertCDirectionNamed niet gemapt te worden (is niet opgenomen in het Nederlands Profiel versie 2.3).

 • Versie 2.3 alertCDirectionCoded mapt naar versie 3 alertCDirectionCoded volgens deze enumeratie mapping
 • Versie 2.3 alertCDirectionCoded mapt naar versie 3 alertCAffectedDirection volgens deze enumeratie mapping

alertCPoint type AlertCMethod4Point mapt naar alertCPoint type AlertCMethod4Point

De elementen van alertCPoint type AlertCMethod4Point mappen op twee punten na 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3 alertCPoint type AlertCMethod4Point. Hierbij hoeft element alertCDirectionNamed niet gemapt te worden (is niet opgenomen in het Nederlands Profiel versie 2.3).

 • Versie 2.3 alertCDirectionCoded mapt naar versie 3 alertCDirectionCoded volgens deze enumeratie mapping
 • Versie 2.3 alertCDirectionCoded mapt naar versie 3 alertCAffectedDirection volgens deze enumeratie mapping

openlrPointAlongLine mapt naar openlrPointLocationReference type OpenlrPointAlongLine

Example

<openlrPointAlongLine>
 <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad>
 <openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</openlrOrientation>
 <openlrPositiveOffset>184</openlrPositiveOffset>
 <openlrLocationReferencePoint>
  <openlrCoordinate>
   <latitude>52.0115128</latitude>
   <longitude>4.45868063</longitude>
  </openlrCoordinate>
  <openlrLineAttributes>
   <openlrFunctionalRoadClass>FRC3</openlrFunctionalRoadClass>
   <openlrFormOfWay>multipleCarriageway</openlrFormOfWay>
   <openlrBearing>223</openlrBearing>
  </openlrLineAttributes>
  <openlrPathAttributes>
   <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC3</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
   <openlrDistanceToNextLRPoint>1302</openlrDistanceToNextLRPoint>
  </openlrPathAttributes>
 </openlrLocationReferencePoint>
 <openlrLastLocationReferencePoint>
  <openlrCoordinate>
   <latitude>52.001442</latitude>
   <longitude>4.45368862</longitude>
  </openlrCoordinate>
  <openlrLineAttributes>
   <openlrFunctionalRoadClass>FRC3</openlrFunctionalRoadClass>
   <openlrFormOfWay>multipleCarriageway</openlrFormOfWay>
   <openlrBearing>59</openlrBearing>
  </openlrLineAttributes>
 </openlrLastLocationReferencePoint>
</openlrPointAlongLine>
<loc:openlrPointLocationReference xmlns="http://datex2.eu/schema/3/locationReferencing" xsi:type="loc:OpenlrPointAlongLine">
 <loc:openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</loc:openlrSideOfRoad>
 <loc:openlrOrientation>noOrientationOrUnknown</loc:openlrOrientation>
 <loc:openlrLocationReferencePoint>
  <loc:openlrCoordinates>
   <loc:latitude>52.01151</loc:latitude>
   <loc:longitude>4.458681</loc:longitude>
  </loc:openlrCoordinates>
  <loc:openlrLineAttributes>
   <loc:openlrFunctionalRoadClass>frc3</loc:openlrFunctionalRoadClass>
   <loc:openlrFormOfWay>multipleCarriageway</loc:openlrFormOfWay>
   <loc:openlrBearing>223</loc:openlrBearing>
  </loc:openlrLineAttributes>
  <loc:openlrPathAttributes>
   <loc:openlrLowestFrcToNextLRPoint>frc3</loc:openlrLowestFrcToNextLRPoint>
   <loc:openlrDistanceToNextLRPoint>1302</loc:openlrDistanceToNextLRPoint>
  </loc:openlrPathAttributes>
 </loc:openlrLocationReferencePoint>
 <loc:openlrLastLocationReferencePoint>
  <loc:openlrCoordinates>
   <loc:latitude>52.00144</loc:latitude>
   <loc:longitude>4.453689</loc:longitude>
  </loc:openlrCoordinates>
  <loc:openlrLineAttributes>
   <loc:openlrFunctionalRoadClass>frc3</loc:openlrFunctionalRoadClass>
   <loc:openlrFormOfWay>multipleCarriageway</loc:openlrFormOfWay>
   <loc:openlrBearing>59</loc:openlrBearing>
  </loc:openlrLineAttributes>
 </loc:openlrLastLocationReferencePoint>
 <loc:openlrOffsets>
  <loc:openlrPositiveOffset>184</loc:openlrPositiveOffset>
 </loc:openlrOffsets>
</loc:openlrPointLocationReference>

pointByCoordinates mapt naar pointByCoordinates

 • pointByCoordinates.pointCoordinates.latitude mapt naar pointByCoordinates.pointCoordinates.latitude
 • pointByCoordinates.pointCoordinates.longitude mapt naar pointByCoordinates.pointCoordinates.longitude

Noot: Het element pointByCoordinates.bearing is geen onderdeel van het Nederlands Profiel versie 2.3.

pointExtension>pointExtension>roadsideReferencePoint mapt naar SupplementaryPositionalDescription

Klik hier voor de mapping van roadsideReferencePoint naar versie 3 SupplementaryPositionalDescription.

pointExtension>openLrExtendedPoint>openLrPointAlongLine mapt naar openLrPointLocationReference type OpenlrPointAlongLine

openLrPointAlongLine mapt op twee punten na 1-op-1 naar openLrPointLocationReference type OpenlrPointAlongLine. De volgende twee punten dienen als volgt te worden gemapt:

 • Versie 2.3 openlrCoordinate dient te mappen naar versie 3 openlrCoordinates
 • Versie 2.3 openlrFunctionalRoadClass en openlrLowestFRCToNextLRPoint mappen 1-op-1 naar hetzelfde element in versie 3 als de enumeratie literals van hoofd naar kleine letters worden geconverteerd. Zie de enumeratie mapping die hier is opgenomen

NonOrderedLocationGroupByList mapt naar LocationGroupByList

Zowel versie 2.3 NonOrderedLocationGroupByList als versie 3 LocationGroupByList bevatten het element locationContainedInGroup. Het type van locationContainedInGroup wordt gekozen afhankelijk van de toepassing.

 • Versie 2.3 Linear kan mappen naar versie 3 LinearLocation of SingleRoadLinearLocation; kijk hier voor meer detail
 • Versie 2.3 Point mapt naar versie 3 PointLocation; kijk hier voor meer detail

In het Nederlands Profiel v2.3 wordt gesteld: "Het type van de locationContainedInGroup wordt gekozen afhankelijk van de toepassing. NDW gebruikt dit specialisme voor gebeurtenissen met het volgende type locatie: een polygoon".

Echter, in de NDW-datastroom sb-data in de periode van oktober 2018 t/m juli 2022, is voor NonOrderedLocationGroupByList nooit een polygoonlocatie aangetroffen. Mede hierom is de mapping van NonOrderedLocationGroupByList voor een polygoon tot op heden nog niet uitgewerkt.

Het gebruik van versie 2.3 NonOrderedLocationGroupByList type Point is aangetroffen in de NDW wegwerkzaamhedenfeed.

Area mapt naar AreaLocation

locationForDisplay mapt naar coordinatesForDisplay

 • locationForDisplay.latitude mapt naar coordinatesForDisplay.latitude
 • locationForDisplay.longitude mapt naar coordinatesForDisplay.longitude

alertCArea mapt naar alertCArea

De elementen van alertCArea mappen 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3 alertCArea.

areaExtension>areaExtension>areaExtended>polygonArea

De extensie areaExtension bevat de polygonArea. In de NDW-datastroom sb-data in de periode van oktober 2018 t/m juli 2022, is nooit een polygoonlocatie aangetroffen. Mede hierom is de mapping voor een polygoon tot op heden nog niet uitgewerkt.

Indien er gebruik gemaakt wordt van een gebiedsbeschrijving op basis van een polygoon in DATEXII v3, dan dient hiervoor gmlMultiPolygon te worden gebruikt.

areaExtension>openlrExtendedArea

Gebruik van de extensie openlrExtendedArea is niet geconstateerd in de NDW-datastroom sb-data voor de periode van oktober 2018 t/m juli 2022. Mede hierom is de mapping van openlrExtendedArea tot op heden nog niet uitgewerkt.

ItineraryByIndexedLocations mapt naar ItineraryByIndexedLocations

De mapping van versie 2.3 ItineraryByIndexedLocations naar versie 3 ItineraryByIndexedLocations dient als onderstaand beschreven te gebeuren. Verwijzingen naar benodigde sub-mappings zijn opgenomen.

 • Versie 2.3 routeDestination type AreaDestination mapt naar versie 3 routeDestination type AreaDestination
  • Area mapt naar AreaLocation, zie hier
 • Versie 2.3 routeDestination type PointDestination mapt naar versie 3 routeDestination type PointDestination
  • Point mapt naar PointLocation, zie hier
 • Versie 2.3 locationContainedInItinerary mapt naar versie 3 locationContainedInItinerary
  • Area mapt naar AreaLocation, zie hier
  • Linear mapt naar LinearLocation of SingleRoadLinearLocation, zie hier
  • Point mapt naar PointLocation, zie hier

SituationPublication mapt naar SituationPublication

In NL Profiel v2.3? Was
payloadPublication xsi:type="SituationPublication" (V2.3)
Wordt
payload xsi:type="sit:SituationPublication" (V3)
Opmerking
X lang lang
modelBaseVersion Dit verplichte element voor versie 3 vullen met de waarde 3
X publicationTime publicationTime
X publicationCreator publicationCreator
X publicationCreator.country publicationCreator.country
X publicationCreator.nationalIdentifier publicationCreator.nationalIdentifier

Example

<payloadPublication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="SituationPublication" lang="nl">
 <publicationTime>2022-11-22T17:07:41.507Z</publicationTime>
 <publicationCreator>
  <country>nl</country>
  <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
 </publicationCreator>
 ... hier situation(s)...
</payloadPublication>
<payload xsi:type="sit:SituationPublication" lang="nl" modelBaseVersion="3">
 <com:publicationTime>2022-11-22T17:07:41.507Z</com:publicationTime>
 <com:publicationCreator>
  <com:country>nl</com:country>
  <com:nationalIdentifier>NLNDW</com:nationalIdentifier>
 </com:publicationCreator>
 ... hier situation(s)...
</payload>

Situation mapt naar Situation

In NL Profiel v2.3? Was
situation (V2.3)
Wordt
situation (V3)
Opmerking
X situation.id situation.id
X situation.version In versie 3 bestaat situation.version niet, deze kan dus niet worden gemapt.
X overallSeverity overallSeverity
X relatedSituation relatedSituation In versie 3 is de verwijzing anders geïmplementeerd. In versie 3 moet een relatedSituation worden gemaakt met een objectReference erin
X relatedSituation objectReference
X relatedSituation.id objectReference.id
X relatedSituation.version In versie 3 bestaat situation.version niet, deze kan dus niet worden gemapt.
X targetClass targetClass De targetClass in versie 3 moet worden voorzien zijn van de juiste namespace prefix. Als "sit" de prefix van de SituationPublication namespace van versie 3 is, moet er "sit:" worden ingevoegd voor de waarde van de targetClass zoals deze is opgenomen in versie 2.3
X situationVersionTime situationVersionTime
X headerInformation headerInformation
X headerInformation.confidentiality headerInformation.confidentiality
X headerInformation.informationStatus headerInformation.informationStatus

Example

<situation id="RWS01_SP448064_D2" version="18">
 <overallSeverity>medium</overallSeverity>
 <relatedSituation targetClass="Situation" id="RWS01_SM811801_D2" version="15"/>
 <situationVersionTime>2022-09-08T13:03:00Z</situationVersionTime>
 <headerInformation>
  <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
  <informationStatus>real</informationStatus>
 </headerInformation>
  ... hier situationRecord(s)...
</situation>
<sit:situation id="RWS01_SM811801_D2">
 <sit:overallSeverity xmlns="http://datex2.eu/schema/3/situation">medium</sit:overallSeverity>
 <sit:situationVersionTime xmlns="http://datex2.eu/schema/3/situation">2022-11-16T09:12:10Z</sit:situationVersionTime>
 <sit:headerInformation xmlns="http://datex2.eu/schema/3/situation">
  <com:confidentiality>noRestriction</com:confidentiality>
  <com:informationStatus>real</com:informationStatus>
 </sit:headerInformation>
 ... hier situationRecord(s)...
 <sit:relatedSituation xmlns=“http://datex2.eu/schema/3/situation”>
  <sit:objectReference id=“RWS01_SP448064_D2” targetClass=“sit:Situation”/>
 </sit:relatedSituation>
</sit:situation>

SituationRecord (basistype) mapt naar SituationRecord (basistype)

Elementen

Onderstaande elementen dienen 1-op-1 te worden gemapt.

In NL Profiel v2.3? Was
situationRecord (V2.3)
Wordt
situationRecord (V3)
X situationRecord.id situationRecord.id
X situationRecord.version situationRecord.version
X situationRecordCreationTime situationRecordCreationTime
X situationRecordFirstSupplierVersionTime situationRecordFirstSupplierVersionTime
X situationRecordObservationTime situationRecordObservationTime
X situationRecordVersionTime situationRecordVersionTime
X situationRecordCreationReference situationRecordCreationReference
X probabilityOfOccurrence probabilityOfOccurrence
X SituationRecordExtension >
SituationRecordExtendedApproved >
safetyRelatedMessage
safetyRelatedMessage

Source mapt naar Source

De structuur van de elementen-boom Source is analoog voor versie 2.3 en versie 3. Alle elementen dienen 1-op-1 te worden gemapt.

Validity mapt naar Validity

In NL Profiel v2.3? Was
validity (V2.3)
Wordt
validity (V3)
Opmerking
X validityStatus validityStatus
X overrunning overrunning
X validityTimeSpecification.overallStartTime validityTimeSpecification.overallStartTime
X validityTimeSpecification.overallEndTime validityTimeSpecification.overallEndTime
X validityTimeSpecification.validPeriod.startOfPeriod validityTimeSpecification.validPeriod.startOfPeriod
X validityTimeSpecification.validPeriod.endOfPeriod validityTimeSpecification.validPeriod.endOfPeriod
X validityTimeSpecification.validPeriod.periodName validityTimeSpecification.validPeriod.periodName
X validityTimeSpecification.validPeriod.recurringTimePeriodOfDay.startTimeOfPeriod validityTimeSpecification.validPeriod.recurringTimePeriodOfDay.startTimeOfPeriod versie 2.3: recurringTimePeriodOfDay = recurringTimePeriodOfDay xsi-type="TimePeriodByHour"
X validityTimeSpecification.validPeriod.recurringTimePeriodOfDay.endTimeOfPeriod validityTimeSpecification.validPeriod.recurringTimePeriodOfDay.endTimeOfPeriod versie 2.3: recurringTimePeriodOfDay = recurringTimePeriodOfDay xsi-type="TimePeriodByHour"
X validityTimeSpecification.validPeriod.recurringDayWeekMonthPeriod.applicableDay validityTimeSpecification.validPeriod.recurringDayWeekMonthPeriod.applicableDay
X validityTimeSpecification.validPeriod.recurringDayWeekMonthPeriod.applicableWeek Zie noot
X validityTimeSpecification.validPeriod.recurringDayWeekMonthPeriod.applicableMonth validityTimeSpecification.validPeriod.recurringDayWeekMonthPeriod.applicableMonth
X validityTimeSpecification.exceptionPeriod.startOfPeriod validityTimeSpecification.exceptionPeriod.startOfPeriod
X validityTimeSpecification.exceptionPeriod.endOfPeriod validityTimeSpecification.exceptionPeriod.endOfPeriod
X validityTimeSpecification.exceptionPeriod.periodName validityTimeSpecification.exceptionPeriod.periodName
X validityTimeSpecification.exceptionPeriod.recurringTimePeriodOfDay.startTimeOfPeriod validityTimeSpecification.exceptionPeriod.recurringTimePeriodOfDay.startTimeOfPeriod versie 2.3: recurringTimePeriodOfDay = recurringTimePeriodOfDay xsi-type="TimePeriodByHour"
X validityTimeSpecification.exceptionPeriod.recurringTimePeriodOfDay.endTimeOfPeriod validityTimeSpecification.exceptionPeriod.recurringTimePeriodOfDay.endTimeOfPeriod versie 2.3: recurringTimePeriodOfDay = recurringTimePeriodOfDay xsi-type="TimePeriodByHour"
X validityTimeSpecification.exceptionPeriod.recurringDayWeekMonthPeriod.applicableDay validityTimeSpecification.exceptionPeriod.recurringDayWeekMonthPeriod.applicableDay
X validityTimeSpecification.exceptionPeriod.recurringDayWeekMonthPeriod.applicableWeek Zie noot
X validityTimeSpecification.exceptionPeriod.recurringDayWeekMonthPeriod.applicableMonth validityTimeSpecification.exceptionPeriod.recurringDayWeekMonthPeriod.applicableMonth

Noten:

 • Het gebruik van recurringDayWeekMonthPeriod.applicableWeek is niet geconstateerd in NDW-datastroom sb-data in de periode van oktober 2018 t/m juli 2022. Mede hierom is de mapping van dit element (nog) niet beschreven. Is deze nodig, dan dient dat uiteraard alsnog toegevoegd te worden aan deze specificatie.
 • In het Nederlands Profiel v2.3 staat de zinsnede: "Het gebruik van exceptionPeriod is ongewenst." Het gebruik van exceptionPeriod is niet aangetroffen in NDW-datastroom sb-data in de periode van oktober 2018 t/m juli 2022. Mede hierom is de mapping (nog) niet beschreven. Is deze nodig, dan dient dat uiteraard alsnog toegevoegd te worden aan deze specificatie.

Impact mapt naar Impact, SupplementaryPositionalDescription en TrafficElement

In NL Profiel v2.3? Was
Impact (V2.3)
Wordt
Impact (V3)
Opmerking
X capacityRemaining capacityRemaining
X numberOfLanesRestricted numberOfLanesRestricted
X numberOfOperationalLanes numberOfOperationalLanes
X orignalNumberOfLanes SupplementaryPositionalDescription.Carriageway.originalNumberOfLanes Element verplaatst in versie 3
X residualRoadWidth residualRoadWidth
X trafficConstrictionType TrafficElement.trafficConstrictionType Element verplaatst in versie 3
X delays.delayBand delays.delayBand
X delays.delaysType delays.delaysType
X delays.delayTimeValue delays.delayTimeValue

Klik hier voor meer context voor de mapping van Impact.originalNumberOfLanes naar versie 3 SupplementaryPositionalDescription.carriageway.originalNumberOfLanes.

Noten:

 • Definities:
  • Versie 2.3 trafficConstrictionType = "The type of constriction to which traffic is subjected as a result of an event or operator action."
  • Versie 3 TrafficElement.trafficConstrictionType = "The type of constriction to which traffic is subjected as a result of an unplanned event"
 • Definities:
  • Versie 2.3 originalNumberOfLanes = "The normal number of usable lanes in the specified direction that the carriageway has before reduction due to roadworks or traffic events."
  • Versie 3 SupplementaryPositionalDescription.Carriageway.originalNumberOfLanes = "Normal number of lanes, potentially available for moving traffic, before reduction due to situations. Hard shoulder should not be counted unless it is sometimes used operationally for moving traffic."

Cause mapt naar Cause

In NL Profiel v2.3? Was
cause xsi:type="NonManagedCause" (V2.3)
Wordt
cause (V3)
X causeDescription causeDescription
X causeType causeType
In NL Profiel v2.3? Was
cause xsi:type="ManagedCause" (V2.3)
Wordt
cause.managedCause (V3)
Opmerking
X managedCause cause.managedCause.objectReference
X managedCause.id cause.managedCause.objectReference.id
X managedCause.version cause.managedCause.objectReference.version
X managedCause.targetClass cause.managedCause.objectReference.targetClass De targetClass in versie 3 moet worden voorzien zijn van de juiste namespace prefix. Als "sit" de prefix van de SituationPuclication namespace van versie 3 is, moet er "sit:" worden ingevoegd voor de waarde van de targetClass zoals deze is opgenomen in versie 2.3

generalPublicComment mapt naar generalPublicComment

De structuur van de elementen-boom generalPublicComment is analoog voor versie 2.3 en versie 3. Alle elementen dienen 1-op-1 te worden gemapt.

De structuur van de elementen-boom UrlLink is analoog voor versie 2.3 en versie 3. Alle elementen dienen 1-op-1 te worden gemapt.

GroupOfLocations mapt naar LocationReference

NonRoadEventInformation (abstract) mapt naar ServiceInformation (abstract)

De abstracte klasse NonRoadEventInformation bevat geen (te mappen) elementen.

TransitInformation mapt naar TransitInformation

De elementen transitServiceInformation en transitServiceType mappen 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

RoadsideServiceDisruption mapt naar ServiceDisruption

Het versie 2.3 element roadsideServiceDisruptionType mapt naar het versie 3 element ServiceDisruptionType.

CarParks mapt naar ServiceDisruption

Note

De DATEX II versie 2.3 specialisatie NonRoadEventInformation>Carparks bestaat niet meer in DATEX II versie 3. Deze is wel opgenomen in het Nederlands Profiel versie 2.3. in de NDW-datastroom sb-data in de periode van oktober 2018 t/m juli 2022 is deze zo'n 25 keer gebruikt. Deze paragraaf bescrhijft een beperkte mapping naar versie 3 ServiceDisruption.

CarParks dient gemapt te worden naar ServiceInformation>ServiceDisruption met ServiceDisruptionType = noParkingAvailability.

Dit dient te gebeuren voor de enumeraties van CarParkStatusEnum zoals beschreven in onderstaande tabel. Het versie 2.3 element carParkIdentity wordt niet gemapt: dit heeft gezien de gevonden infomatieinhoud aangetroffen in dit veld weinig tot geen toegevoegde waarde.

In NL Profiel v2.3? Was
CarParkStatusEnum (V2.3)
Wordt
ServiceDisruptionTypeEnum (V3)
X carParkClosed noParkingAvailability
X allCarParksFull noParkingAvailability
X carParkFull noParkingAvailability
X noMoreParkingSpacesAvailable noParkingAvailability
Niet gemapt in deze mapping Niet gebruikt in deze mapping
X carParkFacilityFaulty barClosed
X carParkStatusUnknown dieselShortage
X enoughSpacesAvailable fuelShortage
X multiStoryCarParksFull lpgShortage
X noParkAndRideInformation methaneShortage
X noParkingAllowed noDieselForHeavyVehicles
X noParkingInformationAvailable noDieselForLightVehicles
X normalParkingRestrictionsLifted noPublicTelephones
X onlyAFewSpacesAvailable noToiletFacilities
X parkAndRideServiceNotOperating noVehicleRepairFacilities
X parkAndRideServiceOperating petrolShortage
X specialParkingRestrictionsInForce restAreaBusy
restAreaClosed
restAreaOvercrowdedDriveToAnotherRestArea
serviceAreaBusy
serviceAreaClosed
serviceAreaFuelStationClosed
serviceAreaOvercrowdedDriveToAnotherServiceArea
serviceAreaRestaurantClosed
someCommercialServicesClosed
waterShortage

TrafficElement (abstract) mapt naar TrafficElement (abstract)

Let op

Het versie 2.3 element Impact>trafficConstrictionType mapt naar versie 3 element TrafficElement>trafficConstrictionType.

Conditions mapt naar Conditions

Element drivingConditionType mapt 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

Let op

Het element Conditions is in het DATEX II model geen abstracte klasse. Conform versie 2.3 van het Nederlands Profiel is het echter niet toegestaan deze klasse direct te gebruiken. Maar omdat het element drivingConditionType beschikbaar moet zijn voor de specialisaties PoorEnvironmentConditions /NonWeatherRelatedRoadConditions en WeatherRelatedRoadConditions, is, om de DATEX II klassestructuur in deze mapping-specificatie 1-op-1 te blijven volgen, het element Conditions als tussenlaag opgenomen.

PoorEnvironmentConditions mapt naar PoorEnvironmentConditions

Element PoorEnvironmentType mapt 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

De elementen-boom Visibility mapt naar de elementen-boom Visibility.

RoadConditions (abstract) mapt naar RoadSurfaceConditions (abstract)

De abstracte klasse RoadConditions bevat geen (te mappen) elementen.

NonWeatherRelatedRoadConditions mapt naar NonWeatherRelatedRoadConditions

Element nonWeatherRelatedRoadConditionType mapt 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

WeatherRelatedRoadConditions mapt naar WeatherRelatedRoadConditions

De versie 2.3 waarden/enumeration literals van WeatherRelatedRoadConditionType/WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum is/zijn op één na 1-op-1 te mappen naar de overeenkomstige versie 3 literals. De WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum literal 'slipperyRoad' moet worden gehercodeerd naar 'slippery'.

AbnormalTraffic mapt naar AbnormalTraffic

De elementen abnormalTrafficType, queueLength, relativeTrafficFlow, trafficFlowCharacteristics en trafficTrendType mappen 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

EquipmentOrSystemFault mapt naar EquipmentOrSystemFault

De elementen equipmentOrSystemFaultType en faultyEquipmentOrSystemType mappen 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

Accident mapt naar Accident

accidentType mapt naar accidentType en collisionType

In NL Profiel v2.3? Was
AccidentTypeEnum (V2.3)
Wordt 1
AccidentTypeEnum (V3)
Wordt 2
CollisionTypeEnum (V3)
X accident accident
X accidentInvolvingBicycles accident
X accidentInvolvingBuses accident
X accidentInvolvingHazardousMaterials accidentInvolvingHazardousMaterials
X accidentInvolvingHeavyLorries accidentInvolvingHeavyLorries
X accidentInvolvingMassTransitVehicle accidentInvolvingMassTransitVehicle
X accidentInvolvingMopeds accident
X accidentInvolvingMotorcycles accident
X accidentInvolvingRadioactiveMaterial accidentInvolvingRadioactiveMaterial
X accidentInvolvingTrain accidentInvolvingTrain
X chemicalSpillageAccident accident
X collision collision
X collisionWithAnimal collision collisionWithAnimal
X collisionWithObstruction collision collisionWithObstacle
X collisionWithPerson collision collisionWithPerson
X earlierAccident accident
X fuelSpillageAccident accident
headOnCollision collision headOnCollision
headOnOrSideCollision collision headOnOrSideCollision
X jackknifedArticulatedLorry accident
X jackknifedCaravan accident
X jackknifedTrailer accident
X multipleVehicleCollision collision multipleVehicleCollision
X multivehicleAccident multipleVehicleAccident
X oilSpillageAccident accident
X overturnedHeavyLorry accident
X overturnedTrailer accident
X overturnedVehicle accident
rearCollision collision rearCollision
secondaryAccident secondaryAccident
X seriousAccident accident
sideCollision collision sideCollision
X vehicleOffRoad accident
X vehicleSpunAround accident
X other other
Bestaat niet in v2.3, er is niets te converteren accidentInvolvingPublicTransport
Bestaat niet in v2.3, er is niets te converteren seriousInjuryOrFatalAccident
Bestaat niet in v2.3, er is niets te converteren vehicleStuckUnderBridge

Obstruction (abstract) mapt naar Obstruction (abstract)

De abstracte klasse Obstruction bevat geen (te mappen) elementen.

mobilityOfObstruction

De versie 2.3 elementen-boom mobilityOfObstruction mapt naar de versie 3 elementen-boom mobilityOfObstruction.

AnimalPresenceObstruction mapt naar AnimalPresenceObstruction

De elementen alive en animalPresenceType mappen 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

EnvironmentalObstruction mapt naar EnvironmentalObstruction

Element environmentalObstructionType mapt 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

InfrastructureDamageObstruction mapt naar InfrastructureDamageObstruction

Element infrastructureDamageType mapt 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

GeneralObstruction mapt naar GeneralObstruction

Element ObstructionType dient gemapt te worden van versie 2.3 naar versie 3.

De versie 2.3 waarden/enumeration literals van obstructionType/ObstructionTypeEnum is/zijn over het grootste deel 1-op-1 te mappen naar de overeenkomstige versie 3 literals.

De ObstructionTypeEnum literals highSpeedChase, houseFire en recklessDriver (allemaal opgenomen in Nederlands Profiel versie 2.3), bestaan niet meer in versie 3 en dienen gemapt te worden naar 'other'. Deze drie literals zijn overigens niet teruggevonden in NDW-datastroom sb-data in de periode van oktober 2018 t/m juli 2022.

VehicleObstruction mapt naar VehicleObstruction

Element vehicleObstructionType dient gemapt te worden van versie 2.3 naar versie 3. Voor de mapping van de enumeration literals in een conversietabel beschikbaar.

vehicleObstructionType mapt naar vehicleObstructionType
In NL Profiel v2.3? Was
VehicleObstructionTypeEnum (V2.3)
Wordt
VehicleObstructionTypeEnum (V3)
X abandonedVehicle abandonedVehicle
abnormalLoad abnormalLoad
X brokenDownBus brokenDownVehicle
X brokenDownHeavyLorry brokenDownVehicle
X brokenDownVehicle brokenDownVehicle
X convoy convoy
X damagedVehicle damagedVehicle
dangerousSlowMovingVehicle dangerousSlowMovingVehicle
X emergencyVehicle emergencyVehicle
highSpeedEmergencyVehicle highSpeedEmergencyVehicle
longLoad longLoad
militaryConvoy militaryConvoy
X overheightVehicle overheightVehicle
X prohibitedVehicleOnTheRoadway prohibitedVehicleOnTheRoad
slowMovingMaintenanceVehicle slowVehicle
X slowVehicle slowVehicle
trackLayingVehicle trackedVehicle
X unlitVehicleOnTheRoad unlitVehicleOnTheRoad
X vehicleOnFire vehicleOnFire
X vehicleCarryingHazardousMaterials vehicleCarryingHazardousMaterials
vehicleInDifficulty vehicleInDifficulty
X vehicleOnWrongCarriageway vehicleOnWrongCarriageway
vehicleStuck vehicleStuck
X vehicleStuckUnderBridge vehicleStuck
vehicleWithOverheightLoad vehicleWithOverheightLoad
X vehicleWithOverwideLoad vehicleWithOverwideLoad
X other other
saltingOrGrittingVehicleInUse other
X snowplough other
Bestaat niet in v2.3, er is niets te converteren highSpeedChase
Bestaat niet in v2.3, er is niets te converteren medicalEmergency
Bestaat niet in v2.3, er is niets te converteren recklessDriver
Bestaat niet in v2.3, er is niets te converteren winterMaintetanceVehicleInTransfer
Bestaat niet in v2.3, er is niets te converteren specialPermitTransport

Activity (abstract) mapt naar Activity (abstract)

De abstracte klasse Activity bevat geen (te mappen) elementen.

AuthorityOperation mapt naar AuthorityOperation

Element authorityOperationType mapt 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

PublicEvent mapt naar PublicEvent

Element publicEventType mapt 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

DisturbanceActivity

Element disturbanceActivityType mapt 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

OperatorAction (abstract) mapt naar OperatorAction (abstract)

Element operatorActionStatus mapt 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

RoadsideAssistance mapt naar RoadsideAssistance

Element roadsideAssistanceType mapt 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

NetworkManagement (abstract) mapt naar NetworkManagement (abstract)

De elementen applicableForTrafficDirection en complianceOption mappen 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

De elementen-boom forVehiclesWithCharateristicsOf mapt naar de elementen-boom forVehiclesWithCharateristicsOf.

ReroutingManagement mapt naar ReroutingManagement

De elementen reroutingManagementType, reroutingItineraryDescription en signedRerouting mappen 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

De elementen-boom alternativeRoute mapt naar de elementen-boom alternativeRoute.

SpeedManagement mapt naar SpeedManagement

De elementen speedManagementType en temporarySpeedLimit mappen 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

RoadOrCarriagewayOrLaneManagement mapt naar RoadOrCarriagewayOrLaneManagement

Element roadOrCarriagewayOrLaneManagementType mapt 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers mapt naar GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers

De elementen generalInstructionToRoadUsersType en generalMessageToRoadUsers mappen 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

GeneralNetworkManagement mapt naar GeneralNetworkManagement

De elementen generalNetworkManagementType en trafficManuallyDirectedBy mappen 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

RoadWorks (abstract) mapt naar RoadWorks (abstract)

In NL Profiel v2.3? Was
RoadWorks (V2.3)
Wordt
RoadWorks (V3)
Opmerking
X roadworksExtension. publicTransportAlternative. publicTransportAlternativeDescription publicTransportAlternative In versie 2.3 van de roadworksExtension is het boolean element publicTransportAlternative beschikbaar. Deze is niet overgenomen in de versie 3 extensie: de klasse PublicTransportAlternative is dus niet meer aanwezig in de versie 3 roadWorksExtension
X roadworksDuration roadworksDurationClassification Element heeft andere naam in versie 3, enumeration literals zijn gelijk gebleven.
X roadworksScale roadworksScale
X urgentRoadWorks urgentRoadWorks
X mobility mobility
X mobility.mobilityType mobility.mobilityType
X roadworksExtension. RoadworkHindrance. roadworkHindranceCategory roadworksExtension. RoadworkHindrance. roadworkHindranceCategory
X roadworksExtension. RoadworkHindrance. roadworkHindranceClass roadworksExtension. RoadworkHindrance. roadworkHindranceClass
X roadworksExtension. RoadworkPlanningStatus. roadworkStatus roadworksExtension. RoadworkPlanningStatus. roadworkStatus

Subjects mapt naar Subjects

In het Nederlands Profiel versie 2.3 is de subjectsExtension.subjectTypeOfWorksExtension beschikbaar om extra enumeration literals voor subjectTypeOfWorks beschikbaar te maken. In versie 3 zijn alle enumeratation literals van versie 2.3 SubjectTypeOfWorksExtensionEnum beschikbaar gekomen in het DATEX II Europees DATEX II Model. Dus in versie 3 is een extensie niet meer nodig. De mapping is als volgt:

 • Subjects.subjectTypeOfWorks mapt naar Subjects.subjectTypeOfWorks
 • Subjects.SubjectsExtension.SubjectTypeOfWorksExtension.subjectTypeOfWorksExtension mapt naar Subjects.subjectTypeOfWorks

Een overzicht hoe de enumeration literals van versie 2.3 SubjectTypeOfWorksEnum en versie 2.3 SubjectTypeOfWorksExtensionEnum moeten worden gehercodeerd en gemapt naar de versie 3 enumeration literals van versie 3 SubjectTypeOfWorksEnum is hieronder weergegeven.

In NL Profiel v2.3? Was 1
SubjectTypeOfWorksEnum (V2.3)
Was 2
SubjectTypeOfWorksExtensionEnum (V2.3)
Wordt
SubjectTypeOfWorksEnum (V3)
X (native) bridge bridge
X (native) buriedCables buriedCables
X (native) buriedServices buriedServices
X (native) crashBarrier crashBarrier
X (native) gallery gallery
X (native) gantry gantry
X (native) gasMainWork gasMainWork
X (native) interchange interchange
X (native) junction junction
X (native) levelCrossing levelCrossing
X (native) lightingSystem lightingSystem
X (native) measurementEquipment measurementEquipment
X (native) noiseProtection noiseProtection
X (native) road road
X (native) roadsideDrains roadsideDrains
X (native) roadsideEmbankment roadsideEmbankment
X (native) roadsideEquipment roadsideEquipment
X (native) roadSigns roadSigns
X (native) roundabout roundabout
X (native) tollGate tollGate
X (native) tunnel tunnel
X (native) waterMain waterMain
X (native) other other
X (extensie) sewer sewer
X (extensie) trafficLights trafficSignals
X (extensie) publicTransportInfrastructure publicTransportInfrastructure
X (extensie) publicTransportStop publicTransportStop
X (extensie) publicTransportInformationSystem publicTransportInfrastructure
X (extensie) metro metro
X (extensie) streetParkingPlaces streetParking
X (extensie) parking parking
X (extensie) districtHeatingPipe heatingPipe
X (extensie) heatTransportPipe heatingPipe
X (extensie) lock lock
X (extensie) adjacentWaterbank waterBank
X (extensie) footpath footpath
X (extensie) cyclePath cycleTrack

ConstructionWorks mapt naar ConstructionWorks

Element constructionWorkType mapt 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

MaintenanceWorks mapt naar MaintenanceWorks

Element roadMaintenanceType mapt 1-op-1 van versie 2.3 naar versie 3.

MeasurementSiteTablePublication mapt naar MeasurementSiteTablePublication

N.B. Nederlands Profiel versie 2.3 is het element measurementSiteRecordExtended beschreven, gebruik hiervan op, dit moment, in de Nederlandse data is niet geconstateerd. Mede hierom is de mapping van measurementSiteRecordExtended tot op heden nog niet uitgewerkt.

In NL Profiel v2.3? Was
payloadPublication xsi:type="MeasurementSiteTablePublication" (V2.3)
Wordt
payload xsi:type="roa:MeasurementSiteTablePublication" (V3)
Opmerking
X lang lang
modelBaseVersion Dit verplichte element voor versie 3 vullen met de waarde 3
X publicationTime publicationTime
X publicationCreator publicationCreator
X publicationCreator.country publicationCreator.country
X publicationCreator.nationalIdentifier publicationCreator.nationalIdentifier
X headerInformation.confidentiality headerInformation.confidentiality
X headerInformation.informationStatus headerInformation.informationStatus
X MeasurementSiteTable.id MeasurementSiteTable.id
X MeasurementSiteTable.version MeasurementSiteTable.version
X ---.MeasurementSiteRecord.id ---.MeasurementSite.id MeasurementSiteRecord is in versie 3 gerenamed naar MeasurementSite
X ---.MeasurementSiteRecord.version ---.MeasurementSite.version
X ---.MeasurementSiteRecord.measurementSiteRecordVersionTime ---.MeasurementSite.MeasurementSiteVersionTime
X ---.MeasurementSiteRecord.computationMethod ---.MeasurementSite.measurementSpecificCharacteristics.computationMethod Element verplaatst in versie 3
X ---.MeasurementSiteRecord.measurementEquipmentReference ---.MeasurementSite.measurementEquipmentReference
X ---.MeasurementSiteRecord.measurementEquipmentTypeUsed ---.MeasurementSite.measurementEquipmentTypeUsed
X ---.MeasurementSiteRecord.measurementSiteName ---.MeasurementSite.measurementSiteName
X ---.MeasurementSiteRecord.measurementSiteNumberOfLanes ---.MeasurementSite.measurementSiteNumberOfLanes
X ---.MeasurementSiteRecord.measurementSide ---.MeasurementSite.measurementSpecificCharacteristics.measurementSide Element verplaatst in versie 3
X ---.---.measurementSpecificCharacteristics.index ---.---.measurementSpecificCharacteristics.index
X ---.---.measurementSpecificCharacteristics.accuracy ---.---.measurementSpecificCharacteristics.accuracy
X ---.---.measurementSpecificCharacteristics.period ---.---.measurementSpecificCharacteristics.period
---.---.measurementSpecificCharacteristics.smoothingFactor ---.---.measurementSpecificCharacteristics.smoothingFactor
X ---.---.measurementSpecificCharacteristics.specificLane ---.---.measurementSpecificCharacteristics.specificLane.laneNumber Met behulp van enumeratie mapping
X ---.---.measurementSpecificCharacteristics.specificLane ---.---.measurementSpecificCharacteristics.specificLane.laneUsage Met behulp van enumeratie mapping
X ---.---.measurementSpecificCharacteristics.specificMeasurementValueType ---.---.measurementSpecificCharacteristics.specificMeasurementValueType
X ---.---.---.specificVehicleCharacteristics.vehicleType ---.---.---.specificVehicleCharacteristics.vehicleType
X ---.---.---.---.lengthCharacteristic.comparisonOperator ---.---.---.---.lengthCharacteristic.comparisonOperator
X ---.---.---.---.lengthCharacteristic.vehicleLength ---.---.---.---.lengthCharacteristic.vehicleLength
X ---.---.measurementSiteLocation xsi:type="ItineraryByIndexedLocations" ---.---.measurementSiteLocation xsi:type="ItineraryByIndexedLocations" Conform hier beschreven mapping
X ---.---.measurementSiteLocation xsi:type="Point" ---.---.measurementSiteLocation xsi:type="PointLocation" Conform hier beschreven mapping

MeasuredDataPublication mapt naar MeasuredDataPublication

In NL Profiel v2.3? Was
payloadPublication xsi:type="MeasuredDataPublication" (V2.3)
Wordt
payload xsi:type="roa:MeasuredDataPublication" (V3)
Opmerking
X lang lang
modelBaseVersion Dit verplichte element voor versie 3 vullen met de waarde 3
X publicationTime publicationTime
X publicationCreator publicationCreator
X publicationCreator.country publicationCreator.country
X publicationCreator.nationalIdentifier publicationCreator.nationalIdentifier
X measurementSiteTableReference.id measurementSiteTableReference.id
X measurementSiteTableReference.version measurementSiteTableReference.version
X measurementSiteTableReference.targetClass measurementSiteTableReference.targetClass De targetclass in versie 3 moet worden voorzien zijn van de juiste namespace prefix. Als "roa" de prefix van de MeasuredDataPublication namespace van versie 3 is, moet er "roa:" worden ingevoegd voor de waarde van de targetClass zoals deze is opgenomen in versie 2.3.
Voorbeeld: roa:MeasurementSiteTable
X headerInformation headerInformation
X headerInformation.confidentiality headerInformation.confidentiality
X headerInformation.informationStatus headerInformation.informationStatus
X SiteMeasurements SiteMeasurements
X ---.measurementSiteReference.id ---.measurementSiteReference.id
X ---.measurementSiteReference.version ---.measurementSiteReference.version
X ---.measurementSiteReference.targetClass ---.measurementSiteReference.targetClass De targetclass in versie 3 moet worden voorzien zijn van de juiste namespace prefix. Als "roa" de prefix van de MeasuredDataPublication namespace van versie 3 is, moet er "roa:" worden ingevoegd voor de waarde van de targetClass zoals deze is opgenomen in versie 2.3. In dit geval moet, ook het versie 2.3 achtervoegsel "-Record" worden verwijderd
Voorbeeld: roa:MeasurementSite
X ---.measurementTimeDefault measurementTimeDefault.timeValue

measuredValue mapt naar physicalQuantity

In NL Profiel v2.3? Was
measuredValue (V2.3)
Wordt
physicalQuantity (V3)
X measuredValue.index physicalQuantity.index
X measuredValue.measuredValue physicalQuantity xsi:type="SinglePhysicalQuantity"
X ---.---.measurementEquipmentTypeUsed ---.measurementEquipmentTypeUsed

basicData mapt naar basicData

TODO: review van deze van onderstaande redeneerlijn.

Het is verplicht om het niet-verplichte element BasicData.measurementOrCalculationPeriod te gebruiken als er een afwijking is voor de duur van de meetperiode zoals in element measurementSpecificCharacteristics.period van de MeasurementSiteTable is opgenomen.

Het is verplicht om het niet-verplichte element BasicData.measurementOrCalculationTime te gebruiken als er een afwijking is met hetgeen als tijdstip in element SiteMeasurements.measurementTimeDefault van de MeasuredDataPublication is opgenomen.

In een snapshot van trafficspeed.xml van NDW OpenData zijn zowel measurementOrCalculationPeriod als measurementOrCalculationTime niet aangetroffen.

In een snapshot van traveltime.xml van NDW OpenData is measurementOrCalculationPeriod voor één dataleverancier aangetroffen. Echter, dit element is gevuld met de waarde 60, dezelfde waarde als in measurementSpecificCharacteristics.period van de MeasurementSiteTable is opgenomen. Kortom, deze 'override' van deze dataleverancier heeft geen toevoegde waarde.

Mede vanwege bovenstaande informatie is mapping van de versie 2.3 elementen measurementOrCalculationPeriod en measurementOrCalculationTime op dit moment nog niet uitgewerkt. Dit kan later altijd nog, mocht dit toch noodzakelijk blijken te zijn.

basicData type TrafficFlow mapt naar basicData type TrafficFlow
In NL Profiel v2.3? Was
basicData xsi:type ="TrafficFlow" (V2.3)
Wordt
basicData xsi:type="TrafficFlow" (V3)
Opmerking
X measurementOrCalculationPeriod (Nog) niet nodig Zie hier
X measurementOrCalculationTime (Nog) niet nodig Zie hier
X vehicleFlow vehicleFlow
X vehicleFlow.accuracy vehicleFlow.accuracy
X vehicleFlow.computationalMethod vehicleFlow.computationalMethod
X vehicleFlow.numberOfIncompleteInputs vehicleFlow.numberOfIncompleteInputs
X vehicleFlow.numberOfInputValuesUsed vehicleFlow.numberOfInputValuesUsed
X vehicleFlow.smoothingFactor vehicleFlow.smoothingFactor
X vehicleFlow.standardDeviation vehicleFlow.standardDeviation
X vehicleFlow.supplierCalculatedDataQuality vehicleFlow.supplierCalculatedDataQuality
X vehicleFlow.dataError vehicleFlow.dataError
X vehicleFlow.reasonForDataError vehicleFlow.reasonForDataError
X vehicleFlow.vehicleFlowRate vehicleFlow.vehicleFlowRate
basicData type TrafficSpeed mapt naar basicData type TrafficSpeed
In NL Profiel v2.3? Was
basicData xsi:type ="TrafficSpeed" (V2.3)
Wordt
basicData xsi:type="TrafficSpeed" (V3)
Opmerking
X measurementOrCalculationPeriod (Nog) niet nodig Zie hier
X measurementOrCalculationTime (Nog) niet nodig Zie hier
X averageVehicleSpeed averageVehicleSpeed
X averageVehicleSpeed.accuracy averageVehicleSpeed.accuracy
X averageVehicleSpeed.computationalMethod averageVehicleSpeed.computationalMethod
X averageVehicleSpeed.numberOfIncompleteInputs averageVehicleSpeed.numberOfIncompleteInputs
X averageVehicleSpeed.numberOfInputValuesUsed averageVehicleSpeed.numberOfInputValuesUsed
X averageVehicleSpeed.smoothingFactor averageVehicleSpeed.smoothingFactor
X averageVehicleSpeed.standardDeviation averageVehicleSpeed.standardDeviation
X averageVehicleSpeed.supplierCalculatedDataQuality averageVehicleSpeed.supplierCalculatedDataQuality
X averageVehicleSpeed.dataError averageVehicleSpeed.dataError
X averageVehicleSpeed.reasonForDataError averageVehicleSpeed.reasonForDataError
X averageVehicleSpeed.speed averageVehicleSpeed.speed
basicData type TravelTimeData mapt naar basicData type TravelTimeData

De inhoud van versie 2.3 measuredValueExtended mapt naar versie 3 normallyExpectedTravelTime.

In NL Profiel v2.3? Was
basicData xsi:type ="TravelTimeData" (V2.3)
Wordt
basicData xsi:type="TravelTimeData" (V3)
Opmerking
X measurementOrCalculationPeriod (Nog) niet nodig Zie hier
X measurementOrCalculationTime (Nog) niet nodig Zie hier
X travelTimeType travelTimeType
X travelTime travelTime
X travelTime.accuracy travelTime.accuracy
X travelTime.computationalMethod travelTime.computationalMethod
X travelTime.numberOfIncompleteInputs travelTime.numberOfIncompleteInputs
X travelTime.numberOfInputValuesUsed travelTime.numberOfInputValuesUsed
X travelTime.smoothingFactor travelTime.smoothingFactor
X travelTime.standardDeviation travelTime.standardDeviation
X travelTime.supplierCalculatedDataQuality travelTime.supplierCalculatedDataQuality
X travelTime.dataError travelTime.dataError
X travelTime.reasonForDataError travelTime.reasonForDataError
X travelTime.duration travelTime.duration
X measuredValueExtended Niet nodig om te mappen, boomstructuur verandert in versie 3
X ---.BasicDataReferenceValue Niet nodig om te mappen, boomstructuur verandert in versie 3
X ---.---.referenceValueType Niet nodig om te mappen, boomstructuur verandert in versie 3
X ---.---.travelTimeData Niet nodig om te mappen, boomstructuur verandert in versie 3
X ---.---.---.travelTimeType Niet nodig om te mappen, boomstructuur verandert in versie 3
X ---.---.---.travelTime normallyExpectedTravelTime
X ---.---.---.travelTime.accuracy normallyExpectedTravelTime.accuracy
X ---.---.---.travelTime.computationalMethod normallyExpectedTravelTime.computationalMethod
X ---.---.---.travelTime.numberOfIncompleteInputs normallyExpectedTravelTime.numberOfIncompleteInputs
X ---.---.---.travelTime.numberOfInputValuesUsed normallyExpectedTravelTime.numberOfInputValuesUsed
X ---.---.---.travelTime.smoothingFactor normallyExpectedTravelTime.smoothingFactor
X ---.---.---.travelTime.standardDeviation normallyExpectedTravelTime.standardDeviation
X ---.---.---.travelTime.supplierCalculatedDataQuality normallyExpectedTravelTime.supplierCalculatedDataQuality
X ---.---.---.travelTime.dataError normallyExpectedTravelTime.dataError
X ---.---.---.travelTime.reasonForDataError normallyExpectedTravelTime.reasonForDataError
X ---.---.---.travelTime.duration normallyExpectedTravelTime.duration

VmsTablePublication mapt naar VmsTablePublication voor DRIPS

 • In tegenstelling tot de functionele eisen zoals vermeld in het begin van dit document, is het toegestaan om de selfclosing-tag voor het element vmsConfiguration op te nemen als voor deze versie 3 elementen-boom in de versie 2.3 input geen informatie aanwezig is. Deze uitzondering wordt toegestaan, omdat het element vmsConfiguration verplicht opgenomen moet worden in versie 3.
 • Zowel in een versie 2.3 snapshot van NDW Open Data van 15 maaart 2023 als 18 april 2023 komt de elementen-boom vmsRecord.vmsPictogramDisplayCharacteristics niet voor. Deze elementen zijn daarom (nog) niet gemapt naar versie 3.
 • Bovenstaande geldt ook voor de elementen-boom vmsRecord.vmsManagedLogicalLocation.
In NL Profiel v2.3? Was
payloadPublication xsi:type="VmsTablePublication" (V2.3)
Wordt
payload xsi:type="vms:VmsTablePublication" (V3)
Opmerking
X lang lang
modelBaseVersion Dit verplichte element voor versie 3 vullen met de waarde 3
X publicationTime publicationTime
X publicationCreator publicationCreator
X publicationCreator.country publicationCreator.country
X publicationCreator.nationalIdentifier publicationCreator.nationalIdentifier
X headerInformation.confidentiality headerInformation.confidentiality
X headerInformation.informationStatus headerInformation.informationStatus
X vmsUnitTable vmsControllerTable
X vmsUnitTable.id vmsControllerTable.id
X vmsUnitTable.version vmsControllerTable.version
X ---.VmsUnitRecord ---.vmsController
X ---.VmsUnitRecord.id ---.vmsController.id
X ---.VmsUnitRecord.version ---.vmsController.version
X ---.VmsUnitRecord.numberOfVms ---.vmsController.numberOfVms
X ---.VmsUnitRecord.vmsRecord ---.vmsController.vms
X ---.---.vmsRecord.vmsIndex ---.---.vms.vmsIndex
---.---.---.vmsRecord ---.---.---.vms
X ---.---.---.vmsRecord.vmsDescription ---.---.---.vms.description
X ---.---.---.vmsRecord.vmsPhysicalMounting ---.---.---.vms.physicalSupport
X ---.---.---.vmsRecord.vmsType ---.---.---.vms.vmsType
---.---.---.vms.vmsConfiguration Nieuw in versie 3
selfclosing-tag is voor dit element toegestaan als er geen onderliggende informatie uit versie 2.3 beschikbaar is.
---.---.---.---.---.DisplayArea Nieuw in versie 3
---.---.---.---.---.DisplayArea.displayAreaIndex Nieuw in versie 3, vul dit element met de waarde 1
X ---.---.---.vmsRecord.vmsTextDisplayCharacteristics ---.---.---.---.---.DisplayArea xsi:type="TextDisplayArea" In versie 3 wordt in tegenstelling tot versie 2.3 gewerkt met specialisaties.
X ---.---.---.---.textDisplayHeight ---.---.---.---.---.---.displayGeometry.displayHeight Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.textDisplayWidth ---.---.---.---.---.---.displayGeometry.displayWidth Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.maxNumberOfCharacters ---.---.---.---.---.---.maxNumberOfCharacters Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.maxNumberOfRows ---.---.---.---.---.---.maxNumberOfRows
X ---.---.---.vmsRecord.vmsPictogramDisplayCharacteristics (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.vmsRecord.vmsPictogramDisplayCharacteristics.pictogramDisplayAreaIndex (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.pictogramLanternsPresent (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.pictogramCodeListIdentifier (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.vmsRecord.vmsLocation xsi:type="Point" ---.---.---.vmsRecord.vmsLocation xsi:type="PointLocation" Conform hier beschreven mapping
X ---.---.---.vmsRecord.vmsManagedLogicalLocation (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.ManagedLogicalLocation (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data

VmsPublication mapt naar VmsPublication voor DRIPS

 • Elementen van de elementen-boom vmsPictogramDisplayArea worden (nog) niet gemapt. In de data is het gebruik ervan namelijk niet aangetroffen. En wordt er een binary image opgenomen.
In NL Profiel v2.3? Was
payloadPublication xsi:type="VmsPublication" (V2.3)
Wordt
payload xsi:type="vms:VmsPublication" (V3)
Opmerking
X lang lang
modelBaseVersion Dit verplichte element voor versie 3 vullen met de waarde 3
X publicationTime publicationTime
X publicationCreator publicationCreator
X publicationCreator.country publicationCreator.country
X publicationCreator.nationalIdentifier publicationCreator.nationalIdentifier
X headerInformation.confidentiality headerInformation.confidentiality
X headerInformation.informationStatus headerInformation.informationStatus
X vmsUnit VmsControllerStatus
X ---.vmsUnitTableReference ---.vmsControllerTableReference
X ---.vmsUnitTableReference.id ---.vmsControllerTableReference.id
X ---.vmsUnitTableReference.version ---.vmsControllerTableReference.version
X ---.vmsUnitTableReference.targetClass ---.vmsControllerTableReference.targetClass In versie 3 deze targetClass vullen met "vms:VmsControllerTable"
X ---.vmsUnitReference ---.vmsControllerReference
X ---.vmsUnitReference.id ---.vmsControllerReference.id
X ---.vmsUnitReference.version ---.vmsControllerReference.version
X ---.vmsUnitReference.targetClass ---.vmsControllerReference.targetClass In versie 3 deze targetClass vullen met "vms:VmsController"
X ---.vms ---.vmsStatus
X ---.vms.vmsIndex ---.vmsStatus.vmsIndex
X ---.---.vms ---.---.vmsStatus
X ---.---.---.vmsWorking ---.---.---.workingStatus Als vmsWorking=true, dan workingStatus=working
Als vmsWorking=false, dan workingStatus=notWorking
X ---.---.---.vmsMessage ---.---.---.vmsMessage
X ---.---.---.vmsMessage.messageIndex ---.---.---.vmsMessage.messageIndex
X ---.---.---.---.timeLastSet ---.---.---.---.timeLastSet
---.---.---.---.---.DisplayAreaSettings Nieuwe (tussen)laag in xml-boom in versie 3
---.---.---.---.---.DisplayAreaSettings.displayAreaIndex Nieuw in versie 3, vul dit element met de waarde 1
---.---.---.---.---.DisplayAreaSettings xsi:type="MultiPageDisplay"
X ---.---.---.---.textPage ---.---.---.---.---.---.DisplayAreaSettings
X ---.---.---.---.textPage.pageNumber ---.---.---.---.---.---.DisplayAreaSettings.pageNumber
X ---.---.---.---.---.vmsText ---.---.---.---.---.---.DisplayAreaSettings xsi:type="TextDisplay"
X ---.---.---.---.---.---.vmsTextLine ---.---.---.---.---.---.---.textLine
X ---.---.---.---.---.---.vmsTextLine.lineIndex ---.---.---.---.---.---.---.textLine.lineIndex
X ---.---.---.---.---.---.---.vmsTextLine ---.---.---.---.---.---.---.---.textLine
X ---.---.---.---.---.---.---.---.vmsTextLine ---.---.---.---.---.---.---.---.---.textLine
X ---.---.---.---.vmsPictogramDisplayArea (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.vmsPictogramDisplayArea.pictogramDisplayAreaIndex (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.---.vmsPictogramDisplayArea (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.---.---.VmsPictogram (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.---.---.VmsPictogram.pictogramSequencingIndex (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.---.---.---.vmsPictogram (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.---.---.---.---.pictogramDescription (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.---.---.---.---.pictogramCode (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.---.---.---.---.presenceOfRedTriangle (Nog) niet gemapt Element niet gevonden in snapshot Nederlandse data
X ---.---.---.---.vmsMessageExtension Niet nodig om te mappen, boomstructuur verandert in versie 3
X ---.---.---.---.---.vmsMessageExtension Niet nodig om te mappen, boomstructuur verandert in versie 3
X ---.---.---.---.---.---.vmsImage ---.---.---.---.image
X ---.---.---.---.---.---.---.imageData Niet nodig om te mappen, boomstructuur verandert in versie 3
X ---.---.---.---.---.---.---.---.binary ---.---.---.---.---.imageData
X ---.---.---.---.---.---.---.---.encoding Hoeft niet gemapt te worden; dat het een Base64Binary betreft, is in versie 3 meegespecificeerd in imageData
X ---.---.---.---.---.---.---.---.mimeType ---.---.---.---.---.imageFormat Met recoding image/png ---> png
Ga terug naar de vorige pagina