Ga naar inhoud

Element impact

Met het element impact kan worden aangegeven welke invloed het betreffende situatieonderdeel heeft op (het gebruik van/of weggebruikers op) de weg.

Het element is als volgt opgebouwd:

image

Geen van de elementen is verplicht, wel geldt de verplichting ten minste één van de elementen op te nemen (anders moet element impact niet worden gebruikt). Er is een zekere samenhang tussen de elementen, maar die is niet altijd één-op-één. Voor de semantiek van het gebruik van het element klik hier.

Elementen

Element capacityRemaining

Geeft het percentage van de normale beschikbaarheid aan dat resteert.

Type: Verplicht Voorbeeld
Percentage Nee >=0 <=100

Voorbeeld 66.6

Element numberOfLanesResctricted

Aantal stroken waarop de restrictie van toepassing is.

Type: Verplicht Voorbeeld
NonNegativeInteger Nee >=0

Element numberOfOperationalLanes

Aantal stroken dat ter beschikking staat van het verkeer.

Type: Verplicht Voorbeeld
NonNegativeInteger Nee >=0

Element originalNumberOfLanes

Aantal stroken dat normaal gesproken ter beschikking staat van het verkeer.

Type: Verplicht Voorbeeld
NonNegativeInteger Nee >=0

Element residualRoadWidth

De bruikbare totale rijbaanbreedte (alle beschikbare rijstroken bij elkaar) in meters.

Type: Verplicht Voorbeeld
MetresAsFloat Nee >=0

Element trafficConstrictionType

Geeft een classificatie van het effect.

Type: Verplicht Domein
trafficConstrictionTypeEnum Ja
carriagewayBlocked
carriagewayPartiallyObstructed
lanesBlocked
lanesPartiallyObstructed
roadBlocked
roadPartiallyObstructed

Element delays

Het element delays wordt gebruik om de verwachtte vertraging te beschrijven. Het element bevat hier een drietal subelementen voor: delayBand, delaysType, delayTimeValue.

Subelementen

Element delayBand

Geeft de mate van vertraging aan die te verwachten is.

Type: Verplicht Domein
DelayBandEnum Nee
Negligible
upToTenMinutes
betweenTenMinutesAndThirtyMinutes
betweenThirtyMinutesAndoneHour
betweenOneHourAndThreeHours
betweenThreeHoursandSixHours
longerThanSixHours
Element delaysType

Geeft de classificatie van de vertraging aan.

Type: Verplicht Domein
DelayTypeEnum Nee
delays
delaysOfUncertainDuration
longDelays
veryLongDelays
Element delayTimeValue

Geeft de classificatie van de vertraging aan.De vertraging op reistijd in seconden, vergeleken met normale omstandigheden.

Type: Verplicht Voorbeeld
Seconds Nee >=0
Ga terug naar de vorige pagina