Ga naar inhoud

Element generalPublicComment

Dit element kan door de wegbeheerder worden gebruikt om additionele informatie te verschaffen over het werk. Het element is optioneel en kan meerdere keren voorkomen.

De structuur van het element is als volgt:

image

Elementen

Element comment

In dit element wordt de daadwerkelijke additionele informatie opgenomen. Hier zal dus geen informatie opgenomen worden die ook in andere elementen opgenomen is. Het gaat dus om tekstuele informatie over het situatieonderdeel dat niet elders kan worden gecodeerd.

Type: Required Domain
MultilingualString Yes N/A

Element commentType

Het element commentType wordt gebruikt om het soort commentaar aan te geven dat wordt gegeven in het element comment.

Het domein voor dit element is als volgt:

internalNote

Projectnaam.

warning

Datgene waarvoor de weggebruiker gewaarschuwd moet worden. De toepassing van dit commenttype is een journalistieke weergaven van de hinder die wordt veroorzaakt. (veelal wordt deze later verbijzonderd in situationrecords die de exacte hinder beschrijven in automatisch verwerkbare informatie)

other

Aanvullende informatie die niet gecodeerd of in een anderszins benoemd vrije tekst veld kan worden geplaatst. Het gebruik van dit veld dient zoveel mogelijk vermeden te worden.

Type: Verplicht Domein
CommentTypeEnum Ja
internalNote
warning
other

Element commentDateTime

Datum/tijdstip waarop dit comment voor het laatst is gewijzigd.

Type: Verplicht Domein
DateTime Nee Datum en tijd in UTC (Zulu notatie)

Voorbeeld

<generalPublicComment>
 <comment>
  <values>
   <value lang="nl">Aanleg van de Uithoflijn </value>
  </values>
 </comment>
 <commentDateTime>2017-08-07T06:24:04Z</commentDateTime>
 <commentType>internalNote</commentType>
</generalPublicComment>
<generalPublicComment>
 <comment>
  <values>
   <value lang="nl">De tijdelijke kruising wordt omgebouwd tot de defintieve kruising. </value>
  </values>
 </comment>
 <commentDateTime>2017-08-07T06:24:04Z</commentDateTime>
 <commentType>warning</commentType>
</generalPublicComment>
Ga terug naar de vorige pagina