Ga naar inhoud

Element overallSeverity

In dit element is door de wegbeheerder aangegeven in welke mate een situatie een (ernstige) verstoring oplevert voor het verkeer

Type: Verplicht Domein
SeverityEnum Ja highest
high
medium
low
lowest
none
unknown

Voorbeeld

<situation version="3" id="NLRWS_NLSIT002133328">
  <overallSeverity>lowest</overallSeverity>
  ..
</situation>
Ga terug naar de vorige pagina