Ga naar inhoud

Element relatedSituation

Soms hebben verschillende situaties met elkaar te maken. Bijvoorbeeld als bij elkaar horende werkzaamheden op verschillende locaties worden uitgevoerd. Dergelijke situaties verwijzen naar elkaar middels dit niet-verplichte element. Dit element drukt geen hierarchie uit: alle aan elkaar gerelateerde situaties verwijzen door middel van één of meer elementen relatedSituation naar elkaar.

Note

Binnen het Nederlands profiel DATEX II is afgesproken dat er altijd van beide gerelateerde situaties naar elkaar verwezen wordt. Dit geldt ook als er al een relatie tussen onderliggende situationRecords is gelegd middels het element cause.

Dit element heeft geen sub elementen, de relaties worden uitgedrukt in de vorm van drie verplichte attributen.

Attributen

id

Identificatie van de van toepassing zijnde situation

Type: Verplicht Domein
String Ja Geldig id

version

Het attribuut version verwijst naar de versie van de situatie die gerelateerd is aan de huidige situatie. Hiermee is het mogelijk een rechtstreekse koppeling te maken tussen de specifieke versies van de situatie. Indien de verwijzing gebruikt wordt om enkel een koppeling aan te geven tussen situaties dient de waarde "last" gebruikt te worden. Met deze waarde wordt aangegeven dat de meest recente versie van de gerelateerde situatie bedoeld wordt.

Type: Verplicht Domein
String Ja Verwijzing naar versie van de situatie of de waarde "last" zie ook beschrijving.

targetClass

Waarde waarmee de klasse wordt benoemd waarnaar verwezen wordt.

Type: Verplicht Domein
String Ja Situation

Voorbeeld

<situation version="3" id="NLRWS_NLSIT002133328">

  <relatedSituation targetClass="Situation" id="RWS01_NLSIT0021433235" version="2"/>
  ..
</situation>
Ga terug naar de vorige pagina