Skip to content

Element vehicleInvolved

In dit element wordt de daadwerkelijke additionele informatie opgenomen. Hier zal dus geen informatie opgenomen worden die ook in andere elementen opgenomen is. Het gaat dus om tekstuele informatie over het situatieonderdeel dat niet elders kan worden gecodeerd.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Element hazardousGoodsAssociatedWithVehicle

Dit element wordt enkel gebruikt als er sprake is van een ongeval waarbij (gevaarlijke) chemicaliën betrokken zijn. Een beschrijving van het soort chemicaliën wordt opgenomen in het subelement chemicalName.

Subelement chemicalName

Type: Verplicht Domein
MultilingualString Ja nvt
Go back to the previous page